Zeka Oyunları

Zeka oyunları dersinin zenginleştirilmiş içeriği ile öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitli etkinliklere katılım sağlarlar. Zeka oyunları dersi ile öğrencinin; konsantrasyon, sorglama, kavrama, analitik düşünme, problem çözme, yorumlama, takım çalışması, kendini ifade edebilme, çok yönlü düşünme ve iletişim, muhakeme gibi becerilerinin gelişmesi amaçlanmaktadır.