Yabancı Dil

AT TILDA COLLEGE

Our main objective as Tilda College English Department is;
- to provide our students with complete and profound basis in English, therefore enable them to enhance their knowledge and four fundamental skills in the language.
- to ensure that the language they learn is original and natural.
- to have them learn formal and spoken English ideally through our lessons and also by way of our English Language Club.

Thus, we would like to have our students follow the world matters in English as well as in Turkish. We aim to increase their social awareness and have them promote the ability of critical and analytical thinking, advance their talent for creating authentic and inventive solutions to the problems, and eventually, we wish to constitute the feeling of responsibility towards their country and the whole world.
With the foreign language they learn at Tilda College, we intend to open our students the way for being world citizens, that is to say, sensible, conscious and conscientious individual beings.

We wish to have our students to become persons who;
- can express themselves in another language with self-confidence,
- feel unhesitant and comfortable enough to speak daily English with the correct pronunciation and intonation,
- are capable of comprehending what they read or listen in English, and who have gained the ability to verbalize their thoughts about the relevant topics,
- have achieved the necessary competence to reflect their original opinions and make remarkable comments on diverse issues at international platforms.
Therefore, the primary objective of Tilda Educational Institutions English Department is taking place in the forefront of establishing quality and naturality in language training as well as contributing to the personality development of the new generation…

Özel Yeşeren Okulları -Tilda Eğitim Kurumları İngilizce Bölümü olarak temel hedefimiz;
- öğrencilerimize İngilizce’de eksiksiz ve sağlam bir temel sağlamak ve böylece dört temel beceriyi (okuma-anlama, dinleme-anlama, konuşma, yazma) ve dildeki bilgilerini geliştirmek,
- dili orijinal ve doğal haliyle öğrenmelerine olanak vermek,
- derslerimiz ve İngilizce Kulübü’müz aracılığıyla İngilizce’de günlük konuşma dili ve resmî dili en iyi şekilde öğrenmelerini mümkün kılmaktır.
Bu sayede öğrencilerimizin dünya meselelerini Türkçe takip etmelerinin yanı sıra İngilizce olarak da takip etmelerini sağlamayı planlamaktayız.
Amacımız, öğrencilerimizin sosyal duyarlılığını artırmak, onlara eleştirel ve analitik düşünme, sorunlara özgün ve yaratıcı çözümler oluşturabilme becerileri kazandırmak ve böylece ülkesine ve tüm dünyaya karşı sorumluluk duygusu edinmelerini sağlamaktır.
Okulumuzda öğrendikleri İngilizce ile öğrencilerimize dünya vatandaşı olma yolunu açmak, onları duyarlı, bilinçli ve vicdanlı bireyler haline getirmektir.
Ve yine arzumuz,
- öğrencilerimizin yabancı bir dilde kendilerini özgüvenle ifade edebilen,
- doğru telaffuz ve vurguyla İngilizce’de günlük konuşma dilinde kendini tereddütsüz ve rahat hisseden,
- İngilizce’de okuduğu ve dinlediği parçaları anlayarak bu konularla ilgili düşüncelerini dile getirme yeteneğini kazanmış,
- özgün fikirlerini İngilizce olarak yansıtma becerisi edinmiş ve uluslararası platformlarda çeşitli konularda dikkate değer yorumlar yapabilen kişiler olmalarını sağlamaktır.

Bu sebeplerle İngilizce Bölümü olarak ana hedefimiz:
Dil eğitiminde kalite, doğallığı eksiksiz ve sağlam bir temel üzerine tesis etmede başı çekmenin yanı sıra yeni neslin bireysel gelişimine katkıda bulunmaktır.