Ortaokul

ÖZEL YEŞEREN ORTAOKULU EĞİTİM ANLAYIŞI


Eğitim, öğrencinin yeteneklerini keşfetmesi sürecidir. Öğretim ise problem çözme, rehberlik etme, merak uyandırma, yaratıcılığı canlandırma, analiz sentez gibi üst düşünme becerileri geliştirme ve yargılama kapasitesini artırmadır.

 • Öğrencilerimizin her ders bazında ÖĞRENME HIZINI ÖLÇÜYORUZ. Hızlı öğrenen öğrencilerimizin ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ETKİNLİKLERLE bir üst düşünme becerisi olan ANALİZ VE SENTEZ yapmalarını sağlıyoruz.
 • Yavaş öğrenen öğrencilerimize EK ZAMAN yaratarak, TAMAMLAYICI EĞİTİM ÇALIŞMALARIYLA Böylece öğretimi bireyselleştiriyoruz.
 • Ön koşul öğrenme ile başladığımız konuları aktif öğrenme ve grupla öğrenme teknikleriyle tamamlayıp ölçme sonucu gerekli dönütleri yapıyoruz.
 • Haftalık ve aylık ölçme sistemimiz ile okulumuzun eğitimdeki verimliliğini ölçüp gerekli dönütleri yapıyoruz. Bu amaçla hafta sonları açtığımız kurslarla eğitimdeki hedeflerimizi yükseltiyoruz.

AKADEMİK DERSLERDE KAZANDIRACAĞIMIZ HEDEF DAVRANIŞLAR
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİ

 • Fen ve Teknoloji Okur Yazarlığı: Öğrencilerimizin en temel düzeyde bilimsel kavramları anlayabilmesi ve açıklayabilmesi, teknolojik gelişmeleri izleyip yaşamında kullanabilme becerisine sahip olmasıdır.
 • Öğretim metotlarımız, bilimsel bilgileri anlama, araştırma ve keşfetme ile tasarlama ve yaratma, son aşaması da kullanma ve uygulamadır. Böyle düşündüğümüz için derslerin çoğunluğunu laboratuvarda işliyoruz.

MATEMATİĞE BAKIŞIMIZ VE SONUÇLARI

 • Bugünün dünyasında gerekli olan matematiksel düşünme ve problem çözme seviyesini yakalamak ve geliştirmek için okulumuzda; titiz, kaliteli matematik öğretimi etkinlikleri yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın sonucunda:

İl düzeyinde değişik matematik yarışmalarında son üç yılda birçok madalya aldık.

 • Ayrıca il düzeyinde yapılan zeka oyunları yarışmalarında il ikinciliğimiz iki yıldır devam ediyor.
 • Yine uluslararası matematik yarışmalarında öğrencilerimiz kitlesel olarak finale kalmış ve finale kalan öğrencilerimizden biri dünya sıralamasında sekizinci, İzmir sıralamasında birinci olarak madalya almıştır. Üç öğrencimiz her iki alanda başarı diploması elde ederken, 16 öğrencimiz ise matematik veya fizik alanlarının birinde başarı diploması almıştır.

SOSYAL BİLGİLER ALANI YAŞAMIN KENDİSİDİR

 • Kültürel çeşitliliğe sahip, demokratik ve birbirine bağlı bir dünyanın vatandaşları olarak kamu yararı için bilinçli ve gerekçeli kararlar verme yeteneğini geliştirmek amacıyla anlamlı, bütünleştirici, değer bazlı, aktif öğrenmeyöntemleriyle yetiştiriyoruz.

TÜRKÇE VE OKUMA BECERİLERİ

 • Öğrencilerimizin okuduğunu, duyduğunu, izlediğini anlayan, yorumlayan; duygu, düşünce ve birikimlerini sözlü, yazılı olarak anlatabilen; topluluk önünde hazırlıklı, hazırlıksız sunumlar yapabilen bireyler olmasına özen gösteriyoruz.
 • Yaratıcı okuma ve yazma etkinlikleriyle kitap okumayı ve yaratıcı yazılar yazmayı öğrenciler için keyif ve alışkanlık haline getiriyoruz.

YABANCI DİL ÖĞRENMEK KOLAYDIR

 • Birbirine entegre edilmiş becerilerle, tamamen pratiğe dayalı bir İNGİLİZCE SİSTEMİ ve KENDİMİZE ÖZGÜ BİR PLANLAMA ile hedefimize ulaşıyoruz. Haftada 18 saat ile 8 saat arasında değişen İngilizce ve haftada 2 saat verilen ikinci yabancı dil olan Almanca ile yabancı dilde sorunsuz bir eğitim hayatı.
 • 6 ve 7. sınıflarda yaz kampı uygulaması yapıyor ve kampın sonunda yapılan değerlendirme ile öğrencilerin gelişimlerini gözlüyoruz.

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ

 • Derslerimizde öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren etkinlikler yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin bilgisayarı bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanmaları sağlanmaktadır.
 • iMac laboratuvarlarında temel ve ileri MacOS eğitimi verilmektedir.
 • Temel ve ileri Office eğitimi verilmektedir.
 • Robotik uygulamalarla çalışmalar yaparak ve analitik düşünme becerilerini geliştirdiğimiz öğrencilerimizin yaratıcılıklarını destekliyoruz.
 • Küçük yaşlardan itibaren Robotik eğitimiyle tanışan öğrencilerimiz, adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfederken, bu düzenekleri hem tasarlayarak hem de kodlayarak hayata geçirip üreten nesil olma yolunda ilerlemektedir

REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ

 • Özel Yeşeren İlkokulunda gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızda öncelikle öğrencilerimizin potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine destek olmak,
 • Gelişimsel ve önleyici temelli PDR programından yararlanmak,
 • Sistemli takip ve düzenli çalışmalarda bulunmak,
 • Öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin amaç belirleyip o amaçta kararlılıkla ilerlemeleri ve hümanist olmalarını sağlamak
 • Hayatı ve insanları sevebilme becerisi kazanmalarını desteklemek,
 • Öğrencilerin hobiler edinmeleri ve serbest zaman etkinliklerini bu doğrultuda planlamaktayız.