Müzik Atölyesi

MUSİC

Gardner’ın araştırması -bizim gerçeği öğrenmemizi ve bilmemizi sağlayan- yedi tür Zekâ ortaya çıkarmıştır . Bunlardan biri olan Müzik/ Ritmik Zeka ve tonal kavramları tanıma ve kullanma ile çevreden gelen seslere, insan seslerine ve müzik aletlerine karşı duyarlılık kapasitelerini içerir. Alfabede öğrendiklerimizin bir çoğu bu Zekâ ve şarkılar sayesindedir. Bu Zekâ türünde gelişmiş olan insanlar, bir müzik aleti çalmaktan, mırıldanmaktan, şarkı bestelemek ve bunu seslendirmekten hoşlanırlar.

Tüm bunları içeren müzik aynı zamanda matematikseldir, karmaşık fikirlerin kolay çözülmesini ve etkili öğrenmenin temel unsuru olan beynin, sağ ve sol yarım kürelerinin denge içinde çalışmasını sağlar.

Okulumuzda küçük yaşlardan itibaren öğrencilerimiz müziğin temel eğitimi olan notalarla ve ritim eğitimiyle başlarlar. Bireysel farklılıkları ve yetenekleri doğrultusunda keşfedilir ve desteklenirler.