Lise Kimya Laboratuvarı

Bilim ve teknolojinin hızla geliştiği çağımızda toplumun ilerlemesi, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneği kazanılması ile mümkündür. Fen eğitimi; düşünce sanatının öğretilmesi, deneyimlere dayanan kavramların zihinde geliştirilmesi, neden- sonuç ilişkisinin çeşitli analiz yöntemlerine bakış açısı geliştirmeyi hedef almaktadır. Pozitif bilimlerde toplum hayat standartını en çok etkileyen bilim dalı kimyadır. Kimya bölümü, öğretiminin önemli bir kısmını oluşturan laboratuvar uygulamalarında deney yaparak, yaşayarak ve gözlemleyerek öğrenme olayına aktif olarak katılım hedeflenmektedir.