Lise Fizik Laboratuvarı

Araştırma, problem çözme, yaratıcılık gibi zihinsel beceriler, okulumuzun ana sınıfı 5 yaştan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerine kazandırmak istediği temel beceriler olmuştur. Sorgulayan, sebep-sonuç ilişkisi kurabilen, doğa olaylarını gözlemleyip bunlara bilimsel açıklamalar getirebilen, fen okur -yazarı gençler yetiştirmede fizik laboratuvarı çok önemli bir yere sahiptir.

Temel fiziksel ilkeler, ölçme araçlarının ayrıntıları, bu araçların hedeflenen amaç için nasıl kullanılacağı, kuramsal formalizm ve bağıntılar, deney yapma prosedürü ve ölçümlerden istenen sonuçların nasıl hesaplanacağı, elde edilen sonuçları değerlendirmek ve tartışmak şeklinde yoğun ve etkili bir öğrenme yöntemi sunmaktadır.
Laboratuvarımızda mekanik, optik, dalgalar, elektrik ve manyetizma gibi konularda deneyler yapma imkânı sağlamanın yanı sıra proje çalışmaları için de öğrencilerimize rahat bir çalışma ortamı sunulmaktadır.