Lise Biyoloji Laboratuvarı

Günümüzde çok sayıda bilimsel buluşun yapıldığı ve bu buluşların yaşamlarımızı nasıl kolaylaştırdığı göz önüne alındığında; öğrencilerimizin de bu bilimsel gelişmelere uyum sağlayabilmeleri, takip edebilmeleri ve hatta çalışmaların içinde yer alabilmelerinin öneminin bilinciyle oluşturduğumuz Biyoloji Laboratuvarımız 9. sınıftan, 12. sınıfa kadar biyoloji konularımız ile ilgili her türlü deney ve incelemelere olanak sağlayan araç ve gereçlere sahiptir.

Biyoloji laboratuvarımızın temel amacı, yarınlarımız olan öğrencilerimizin öğrenim hayatlarında birer bilim okur-yazarı olarak yetişmelerine olanak sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, sahip olduğumuz imkanlar dahilinde her bir öğrencimizin laboratuvar etkinliklerine aktif katılımı ile konuları daha iyi ve kalıcı olarak anlamalarına imkan tanıyarak, biyolojiyi kendi çevreleri ve yaşamlarıyla ilişkilendirebilmelerine ışık tutmak istiyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz teorik derslerde öğrendikleri bilgileri, daha somut ve akıcı çözüm yolları geliştirerek eksiksiz ve kalıcı bir şekilde öğrenilmiş olacaklardır.