Münazara Kulübü

Dünyada ‘Liderlerin Oyunu’ olarak anılan münazara kazanmaya odaklı bir söz sanatıdır. Tez anti tez formatında yapılan tartışmada karşı tarafın görüşlerini çürüterek savunduğunuz konuyu kabul ettirme gibi becerilerin geliştirildiği kulübümüzde; öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi başarabilen bireyler olmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Kulübümüzde öğrencilerimize sistemli bir münazara eğitimi vererek düşüncelerini özgür çalışma platformlarında sunmalarını sağlarız. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimler sayesinde birçok yurt içi münazara turnuvasına katılarak kendilerini, yeteneklerini tanıma ve değerlendirme fırsatı bulurlar. Münazara; ekip bilinci oluşturma, bir konu çevresinde araştırma yapma, bu araştırmalar sırasında birçok kaynağı okuma ve günceli takip etme, anlaşılır ve akıcı bir Türkçe ile konuşabilme, topluluk karşısında kendini ifade etme gibi önemli alanlarda kişiyi geliştirir. Ayrıca yaşamın özünde var olan merak duygusunu perçinler.
leştirel Düşünce ve Konuşma Kulübü (ED) Critical Thinking Conversation Club (CT)
“Mantığın kayıp bir sanat olduğu söyleniyor, ama biz onu bulma niyetindeyiz!”
Eleştirel düşünce, sonuca ulaşırken bir olayı tarafsız çözümleme ve değerlendirme yöntemidir. Hedefimiz ise mantıklı bakış açısıyla düşünce becerilerini geliştirmek, açık ve duru bir ifade gücüne ulaşmak ve kulağa doğru gelen mantık hatalarından kaçınmak.
Etkinliklerimizi mantık oyunları, tartışma grupları, bulmacalar, zekâ oyunları, zekâ problemleri, masa oyunları olarak ifade edebiliriz.
Kulübümüzün dili İngilizcedir. Dolayısıyla kulübümüz öğrencilere; sağduyulu bir mantık, keskin bir düşünme becerisi, düşüncelerini net ifade etme, mantık hatalarından kaçınma ve tutarlı konuşma becerisi kazandırmanın yanı sıra, yabancı bir dilde düşünme, konuşma ve problemlere analitik çözüm önerileri sunma kazanımlarını da sağlar.
Merak duygusunu sürekli besleyen, kendini İngilizce ifade etmek isteyen tüm öğrencilerimize kapımız açık.
Beklentimiz, kulp üyelerinin yaratıcı bakış açısıyla kendini geliştirmeye açık olmaları ve çalışmalara eksiksiz katılmalarıdır.