Kulüpler

SPOR KULÜBÜ
Kulübün Amaçları: 
Öğrencilerin daha aktif bireyler olarak sosyal alanda ve eğitim alanında sportif beceri ve yaşam boyu spor çerçevesinde bilinçlenmelerini sağlamayı ve bu konuda yeterli düzeye gelmelerini amaçlar. Ayrıca öğrencilerin severek ve eğlenerek spor yapmalarını, etkinlik bitiminde mutlu olmalarını hedefler.

 Kulüp Çalışmaları:

  • Disipline ve takım çalışmasına uyum sağlamak,
  • Yaşam boyu spor olgusunu aşılamak,
  • Sportif aktivitelere katılımı sağlamak,
  • Liderlik ruhunu ortaya çıkarmak ve geliştirmek,
  • Özverili ve özgüven sahibi bireyler yetiştirmek,
  • Spor tarihi ile ilgili araştırmalar yapmak,
  • Önemli sporcular hakkında bilgi toplamak,
  • Büyük kulüplerin müsabakalarını takip etmek ve katılmaktır.

Özel Şartlar: Belirli düzeyde yeteneğe sahip önemli sağlık sorunu olmayan öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Disipline uymak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, etkinliklere düzenli olarak rol almak.

12 ms