Kulüpler

SOSYAL SORUMLULUK KULÜBÜ


 
  • Yaşamın sürekliliği ve toplumsal yaşamın iyileştirilmesi için ortak evrensel değerlerin toplumlar tarafından paylaşımının sağlanmasını,
  • İyi yaşam koşullarına sahip, geleceğe umutla bakabilecek toplum bireylerinin yetiştirilmesine katkıda bulunabilmeyi,
  • Bireylerin yaşadıkları topluma, paylaştıkları dünyaya olan sorumluluklarının bilincine varmayı,
  • Kişisel gayretlerini ele alarak grup çalışması içerisinde sorumluluk ve toplum bilinci oluşturmayı,

Bu şekilde kendilerini geliştirmeleri ve gerçekleştirmelerini sağlamayı amaçlamaktadır.

14 ms