Kulüpler

MÜZİK KULÜBÜ
Kulübün Amaçları:
 Öğrencilerimize Türk Milli Eğitiminin amaçları doğrultusunda, geleneksel kültürün öğretimi,  yaygınlaştırılması ve sürekliliğinin sağlanması yanında öğrencilerimizin toplu çalışma yapmalarını ve bireysel özelliklerinin geliştirilmesini amaçlar. Kulübümüzde; Müziğin teorik yapısı, icra birimleri, çalgı ve özellikler gibi konular, koro etkinliği biçiminde uygulamalı olarak verilir.

Kulüp Çalışmaları:

  • İşitsel sanatlarla ilgili bilgiler kazandırabilmek,
  • Önemli gün ve haftalarda konser çalışmaları yapmak,
  • Şehir içi konser gezilerinde görev almak,
  • Okul içerisinde dinlenen müziği seçip duyuruları ve yayınları yapmak,
  • Sanatsal yaratıcılığı, her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışları, özgün düşünme, üretme, deneme, kapasitelerini geliştirmek,
  • Öğrencilerin kendilerini ispatlamalarına ve kendilerini bulmalarına imkân tanıyabilmek,
  • Şarkı öğretimi ile öğrencinin şarkı repertuarı geliştirmek ve kulak zenginliğini sağlamak,
  • Ses açma egzersizleri ile sesin doğru kullanımı hakkında öğrenciyi bilinçlendirmektir.

 

Özel Şartlar: Müziğe ilgi duyan, müzik dallarına veya enstrümanlara yeteneği olduğunu düşünen ve bu yeteneğini toplum karşısında sergileyebilecek öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Özverili çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında ve bazı durumlarda hafta sonunda yapılacak koro provalara katılmak.

15 ms