Kulüpler

MATEMATİK KULÜBÜ (LİSE)


Matematik, Eski Yunanca mathematikós yani öğrenmekten hoşlanan kökünden gelir. Matematik sözcüğü ilk kez M.Ö 550’li yıllarda Pisagor Okulunda kullanılmış,  yazıya dökülmesi ise Platon ile M.Ö 380’li yıllarda mümkün olabilmiştir.
Kimi düşünürlere göre ‘evrenin dili’ kimine göre ‘bilimlerin kraliçesi’, kimilerine göre ‘sanat’ olan matematik toplamda hayatımızın her alanında bize göz kırpan, insanlar geliştikçe gelişen, değişen, dönüşen kendini sürekli inşa eden evrensel bir ortak paydadır.
Matematik Kulübü olarak matematiğin felsefesini yani bilgi sever tarafını ve evrensel bakış açısını irdelemek isteriz. Kulübümüz, öğrenmekten hoşlanan, yeri geldiğinde yücelten ama sorgulayan, matematiği tüm bilimlerin temelinde görmeyi amaçlayan, tıpkı notalar gibi evrensel bir dil olarak algılayan öğrencilerin kendine yer bulduğu bir kulüp.
Ayrıca bilgisayar bilimine ilgi duyan öğrencilerle, programlama dillerine giriş niteliği taşıyan, basit matematiksel problemlerin çözümünü yapabilecek programlar yazmayı amaçlıyoruz. Elbette matematik alanında gerçekleşen bölgesel veya ulusal matematik yarışmalarına katılarak kendimizi ifade etmeyi de isteriz. Matematiği günlük yaşamın her alanında arayan, öğrenmekten hoşlanan öğrencileri kulübümüzde görmek isteriz.
Beklentimiz, kulüp üyelerinin düzenli araştırma yaparak tartışmalara hazırlıklı gelmeleri, devamsızlık yapmadan kulüp çalışmalarına katılmalarıdır.
 
12 ms