Kulüpler

HALK OYUNLARI KULÜBÜ (ORTAOKUL)
Kulübün Amaçları:
 Halk Oyunları Kulübü olarak ülkemizin halk danslarından örneklerle kültürümüze katkıda bulunmayı ve bu zengin kültürümüze sahip çıkmayı hedefliyoruz. Kulübümüzdeki öğrenciler; ritim, müzik, beden üçgeninde hareket becerisini geliştirirler. Ayrıca milli oyunlara ilgi duyma, milli oyunlarımızı; müziği, giyimi ve figürleri ile uygulama, bununla birlikte kültürümüzü tanımalarını sağlama, takım çalışmasına uygunluk ve plan yapma becerisini kazanırlar.

Kulüp Çalışmaları:

  • Öğrencilere sevgi, saygı, dostluk, kardeşlik ve hoşgörü gibi kavramları özümsetmek,
  • Ülkemizin örf, adet, gelenek ve göreneklerinin bilimsel ve sanatsal ortamlarda araştırılmasını sağlamak,
  • Türk Halk Oyunları’nı sahne üzerinde sergileme becerisi kazandırmak,
  • Kendilerini ve yeteneklerini tanımasını ve değerlendirme becerisini kazandırmaktır.

Özel Şartlar: Halk oyunlarına ilgi duymak ve halk oyunlarını sevmek.

Kulüp Kuralları: Kurallara uymak, öğretmenlerin verdiği görev ve sorumlulukları
yerine getirmek, verilen çalışmaları zamanında yapmak ve tamamlamak.

38 ms