Kulüpler

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ


Görsel sanat ve resim sanat kulübünün amacı, öğrencilere kendilerini sanat yoluyla ifade etme imkânı vererek iç dünyalarını yaratıcı bir şekilde dışavurumunu gerçekleştirebilmektir. Çalışmalarımızda, var olanı özgün tasarıma dönüştürebilmeyi; düşünme, üretme ve deneme kapasitesini geliştirebilmeyi, öğrencinin sanat yoluyla öz güveninin güçlenmesine katkıda bulunabilmeyi amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerin bireysel veya grup çalışmalarında sorumluluk, işbirliği, dayanışma anlayışını; birbirleri arasında sevgi, saygı, yardımlaşma gibi duygu ve davranışları geliştirebilmeyi hedefliyoruz. 
Ünlü ressamları ve sanat akımlarını öğreneceğiz. El becerilerini ve yaratıcılığı geliştirici faaliyetler yapacağız, resim tekniklerini projelerle geliştireceğiz, hayal gücünü etkin bir şekilde kullanacağız, resim yarışmalarına katılacağız, okulda gerçekleşecek etkinliklerin sahne hazırlığı, pano hazırlığında görev alacağız, yılsonu sergisi için çalışmalar yaparak sergiler açacağız, değerlerimizle ilgili afiş çalışmaları yaparak sergileyeceğiz, kulüp panolarımızı oluşturacağız.
Görsel sanatlara ilgisi ve yeteneği olan veya bu alanda kendini geliştirmek isteğine sahip öğrenciler renkli kalem ve boyalarınızı hazırlayın.
Beklentimiz, düzenli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında resim ve sanat ile ilgili çalışmaları sürdürmenizdir.
 

14 ms