Kulüpler

GÖRSEL SANATLAR KULÜBÜ
Kulübün Amaçları:
 Boyaların teknik özelliklerini,  objelerin renk ve doku özelliklerini öğretmeyi, öğrencinin kendi sanatsal, felsefi ve toplumsal düşüncelerinin olgunlaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Kendini ifade edebilmenin farklı yöntemlerini keşfetmelerini, estetik algılarının oluşmasını, gelişmesini sağlamayı ve bu doğrultuda zihnin farklı yönlerde gelişimini desteklemeyi ayrıca sevgi, saygı ve yardımlaşma gibi duyguların gelişmesini hedefler.

Çeşitli uygulamalarda öğrencilere su bazlı boyalar (sulu boya, plastik, akrilik) ve yağ bazlı boyaların kullanım ve bakımını öğretmek, disiplinli çalışma doğrultusunda görsel dilini oluşturmayı amaçlar.

 

Kulüp Çalışmaları:

  • Resim tarihinin akımlarını öğretmek,
  • El becerilerini ve yaratıcılığı geliştirici faaliyetler yapmak,
  • Öğrenmiş oldukları resim tekniklerini projelerle geliştirmek,
  • Hayal gücünü etkin ve yetkin şekilde kullanabilmek,
  • Resim yarışmalarına katılımı gerçekleştirmek,
  • Okulda gerçekleşecek etkinliklerin sahne hazırlığı, pano hazırlığı vb durumlarda görev almak
  • Yılsonu sergisi için çalışmalar yapmak.

Özel Şartlar:  Görsel sanatlara ilgisi ve yeteneği olan veya bu alanda kendini geliştirmek isteğine sahip öğrenciler.

Kulüp Kuralları: Düzenli çalışmak, devamsızlık yapmadan kulüp derslerine katılmak, okul sonrasında ve bazı durumlarda evde de resim ve sanat ile ilgili çalışmaları sürdürmek.

11 ms