İlkokul

ÖZEL YEŞEREN İLKOKULUNDA UYGULANAN
ÖĞRETİM KURAMLARI


TAM ÖĞRENME :

Her birey farklıdır. Öğrencilerin algılarını eşit olarak görmüyoruz. Öğrencilere yeterli zaman ve nitelikli öğretim vererek bütün öğrencilerin kendi hızında ve farklı öğretim stratejileriyle tam olarak öğrenmesini sağlıyoruz.

YAPILANDIRMACI YAKLAŞIM :

Öğrenmeyi, kavram öğretimi, işbirlikçi öğrenme ve grup çalışmalarıyla kalıcı olarak sağlamaya çalışıyoruz. Öğrenciyi aktif öğrenen, öğretmeni ise öğrencilerin öğrenmelerini düzenleyen rehber olarak kabul edip öğrencinin yaparak- yaşayarak öğrenmesine olanak sağlayan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Öğrenme bu şekilde kalıcı hale gelmektedir.

FARKLILAŞTIRILMIŞ ÖĞRETİM :

Öğrenme hızı, öğrenme stili, çoklu zeka alanı, ilgisi, sosyo kültürel özelliği farklı öğrenciler için kendilerine uygun farklı öğrenme yolları sunmaktayız. Farklılaştırılmış öğretimin, öğrenme hızları birbirinden farklı öğrencilere sunduğu öğretim hizmeti ile onların kendi hızlarında öğrenmelerini destekliyoruz. Bu felsefenin temelinde, her öğrenenin ihtiyacının karşılanması bulunmaktadır.

DİSİPLİNLER ARASI ÖĞRETİM :

Bu öğrenme yaklaşımı öğrencilerin konular, temalar ve kavramlar arasında bağlantılar kurmalarına yardım eder. Böylece anlamlı öğrenmeyi gerçekleştirmiş oluyoruz.

SOSYAL VE DUYGUSAL ÖĞRENME :

Sosyal ve duygusal öğrenim, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrendiği bir süreç olarak tanımlanır. Uluslararası platformda birçok eğitimci, öğretmen ve araştırmacı çocukların sosyal ve duygusal öğreniminin okullarda verilen eğitime entegre edilmesinin çocukların kritik temel yaşam becerilerini kazanmasında çok önemli olduğunu savunuyor. Bu yüzden sosyal duygusal öğrenmeyi bilişsel ve akademik beceriler kadar önemsiyoruz. Öğrencilerin doğal bedensel ritimlerini aktif hale getirerek, sinir sistemlerini düzenlemelerine ve öğrenmeye hazır hale getiriyoruz.