Bilim Atölyesi

SCIENCE LAB

Bilimin eğlenceli dünyasında keşfe çıkan çocuklarımız, sorularıyla birlikte bilgiye ulaşmanın deneyimlerini yaşarlar. Bilim Atölyelerinde öncelikle hedefimiz çocukların merak duygularını ortaya çıkaracak, soru sormalarına ve araştırmalarına fırsat verecek bilgi ve uyaranlarla bir araya getirmek. Bilimsel düşünmeyi öğrenme ve sorgulama becerilerinin geliştirilmesini sağlamaya yönelik programımız okul öncesi grubundan itibaren uygulanmaktadır. Bu uygulamalarımızla sadece bilgiyi bilen değil; düşünen, teori üretebilen, araştıran ve bilgiyi kullanabilen bireyler yetiştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.