Fen Lisesi

Özel Yeşeren Fen Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınav sisteminin sonuçlarına göre, ancak merkezi yerleştirmeye bağlı olmaksızın öğrenci kayıtları almaktadır.

Okulumuz MEB müfredatına uygun olarak çalışmalarını yürütmenin yanı sıra, büyük bir özenle programlar hazırlayarak öğrencilerimiz için YKS başarısı hedeflemektedir.

 • Özel Yeşeren Fen Lisesi 4 yıllıktır. Okulumuzda öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden üstün düzeyde yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bilimsel kuruluşlarla ve üniversitelerle işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin başta TUBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği olimpiyat ve proje yarışmalarına katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca tüm sınıflarda üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları için uygulanan yoğun programa ilaveten, konu tarama ve deneme sınavları ile eksik olan konuların ve becerilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
 • Özel Yeşeren Fen Lisesinin hedefi öğrencilerimizin “Matematiksel Düşünme Becerileri”ni geliştirerek fen alanlarında da kapasitelerini güçlendirmektir.
 • Bilim Çalışma Kurulu ile kapsamlı araştırmalar gerçekleştirerek proje temelli çalışmalar yapılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin kuramsal bilgileri mühendislik, fen ve teknoloji bilgileriyle birleştirerek projeler üretip bunları hayata geçirebilmeleri sağlanmaktadır.
 • Ayrıca YKS çalışmaları 11. sınıftan itibaren başlatılmakta, yaz döneminde hızlandırma programı ile devam etmekte, 12.sınıflarda her Pazartesi günü uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin gerçek sınav oturumuna alışmaları sağlanmaktadır.
 • Yoğun İngilizce ders saatleri ile günlük konuşma diline hakim olmanın yanı sıra “SOES” ve “CLIL” yöntemleriyle akademik düzeyde İngilizce öğretilerek bilimsel araştırma ve raporlandırmada dil engelini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.
 • Özel Yeşeren Fen Lisesi tüm disiplinlerdeki özgün sistem ve planlamaları ile 21.yüzyıl becerilerine sahip bireyleryetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri modern araçlarla donatılmış laboratuvarlarda yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda kulüp çalışmalarına yer verilmektedir.
 • Rehberlik servisi tarafından mesleki bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmalarıyla öğrencilerimize hedef belirlemelerinde etkin katkıda bulunulmaktadır.
 • “BRANŞ ETÜTLERİ” sayesinde öğrencilere konu tekrarı ve anlamadıkları soruları branş öğretmeni ile çözme imkanı verilmektedir.
 • 12.sınıf öğrencilerimize öğretmenlerinden birebir ders alma fırsatı sağlanmaktadır.
 • Yurtiçi ve yurtdışında sanatsal, kültürel ve bilimsel gözlem ve inceleme gezilerinin yanı sıra İngilizceyi yerinde yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla İngiltere’ye dil kursu ve kültür gezileri organize edilmektedir.
 • Bilim ve Matematik Müzeleri ile Uzay Kampına geziler düzenlenmektedir.
 • Kodlama ve Robotik eğitimlerinde LEGO ile tasarımlar yapılmakta ve çalışır hale getirilmektedir.
 • Akademik kadromuz alanlarında iddialı uzman öğretmenlerden oluşmaktadır.
 • Okulumuz LGS sonuçlarına göre belirleyeceğimiz yüzdelik dilimi esas alarak öğrenci kaydı yapmaktadır. Öğrencilerimize bu yüzdelik dilim üzerinden burs verilecektir.

ÖZEL YEŞEREN FEN LİSESİ İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

Özel Yeşeren Fen Lisesi olarak İngilizce derslerindeki hedefimiz:

 • Üzerinde yaşadığımız gezegende farklı coğrafi bölgeleri, buralardaki yaşam biçimlerini, çevresel faktörleri, bilimsel araştırma ve makalelere dayanarak İngilizce olarak öğreterek öğrencilerimizin bir yandan genel kültürünü artırmak bir yandan da bilmeleri gereken kelime ve kalıpları “CLIL” metoduyla öğretmek.
 • Uyguladığımız “SOES” sayesinde öğrencilerin dili bizzat kullanarak öğrenmelerini sağlamak.
 • Okuduğu ve dinlediği bir İngilizce metni kolay anlamalarını, bu metinle ilgili kendi cümleleriyle yazılı ve sözlü olarak yorum yapabilmelerini sağlamak.
 • Bilim ve teknoloji alanındaki terimleri, cümle yapılarını bilimsel raporlar ve makalelerle öğreterek fen bölümü öğrencisinde olması gereken İngilizce bilim dilini kazandırmak, yapacakları bilimsel araştırmalarda dil engelini ortadan kaldırmak.
 • Okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini yükselterek hem günlük hem akademik alanlarda İngilizce’yi rahat ve özgüven hissederek kullanmalarını sağlamak
 • 9.sınıflarda 4 saat Reading – Writing – Listening – Speaking dersleri + 2 saat “Science, Technology& Maths” (Bilim İngilizcesi) Toplam 6 saat İngilizce
 • 10.sınıflarda 4 saat Reading – Writing – Listening – Speaking dersleri + 1 saat “Science, Technology&Maths” (Bilim İngilizcesi) Toplam 5 saat İngilizce
 • Tüm sınıf seviyelerinde “NATURAL APPROACH” metodu esas alınıp, “TASK BASED LANGUAGE LEARNING”yapılmaktadır. Öğrencilere böylece çeşitli alanlardaki projelerini İngilizce olarak ve teknolojiyle destekleyerek hazırlama ve sunma becerisi kazandırılmaktadır.