Fen Laboratuvarı

Bilimsel çalışmalara ve proje çalışmalarına ayrı bir önem verilen okulumuzda laboratuvarlar günlük eğitim öğretimin bir parçası olarak kullanılmakta, yaşam alanı olarak algılanmaktadır. Öğrenciler fen bilimleri dersinin gerektirdiği konularda ve öğrenci merkezli deney çalışmalarının tamamında laboratuvarlarımızı kullanmaktadır. Anaokulundan 12. sınıfa kadar tüm öğrencilerimiz bilimin sihirli dünyasının kapılarını fen laboratuvarlarımızda açmakta, merak duygularını ve yaratıcılıklarını yaptıkları bilimsel çalışmalarla çeşitli kazanımlara dönüştürmektedir.
Okulumuzda Fen Bilimleri derslerinde üç temel hedef üzerinde durulur.

  • Kısa Vadeli Hedef: Öğrencilerde merak uyandırmak.
  • Orta vadeli hedef: Öğrencilerimizi fen okuryazarı konumuna getirmek.
  • Uzun vadeli hedef: Geleceğin bilim insanı adaylarının yetişmesi için çalışmalar yapmak.

Öğrencilerimiz, fen bilimleri öğretim programında yer alan kazanımlar doğrultusunda astronomi, fizik, kimya, biyoloji ve mühendislik uygulamaları ile ilgili temel bilgileri alırlar. Doğanın keşfedilmesi, çevrelerini tanıma, algılama, çevre kültürü alma konusunda bilinçlenirler. Etkinliklere ve yarışmalara katılırlar. Bilimsel çalışmaların temelini oluşturan kavramları doğru yerde doğru biçimde kullanırlar. Bilimsel bir problemlerin doğruluğunun birimlerin sadeleştirilmesi ile kanıtlanacağını bilirler. Problem çözümlerinde bilimsel çalışma yöntemlerini ve süreçlerini kullanırlar. Hipotez ortaya atarlar. Hipotezlerini savunurlar. Kendilerine özgü düşünce ve bilimsel duruş kazanırlar. Sorgularlar ve özgür bir bireyler olurlar.

Öğretim programındaki kazanımlar alınırken;
Öğretmen merkezli değil, öğrenci merkezli yöntem ve teknikler uygulanır. Öğrencilere hazır bilgi verilmez, bilgiye ulaşma yöntemleri üzerinde durulur. Deneyler laboratuvar ortamında bizzat öğrenciler tarafından öğretmenlerimizin gözetiminde ve rehberliğinde yapılır. Gözlem ve sonuçlar tahtaya yazılır, elde edilen veriler tablo ve grafiğe aktarılır. Sonuçlar mutlaka güncel hayattaki olaylarla ilişkilendirilir. Öğrencilerin, derslere ön hazırlıkla gelmeleri için araştırma çalışmaları yaptırılır. Yapılan araştırma çalışmaları sınıf ortamında paylaşılır. Gezi gözleme önem verilir. Uzay kampı, Tabiat Tarihi Müzesi, Botanik Bahçesi, Mevlana Kültür Merkezi, Sasalı Yaşam Parkı, Evrensel Çocuk Müzesi gibi merkezler gezi programlarında yer verilir.

Akademik başarılarının daha da artması için, öğretmenlerin hazırladığı ve kendilerinin yazdığı fasiküller kullanılır, öğrenilen bilgilerin pekişmesi ve kalıcı olması için çalışma soruları verilir. Süreç değerlendirme sınavları yapılır. Sınavların başarılı geçmesi için, resim, tablo ve grafiklere yer verilir. Öğrencilerin kendi resimleri kullanılır. Her sınavdan önce kazanım değerlendirme sınavları uygulanır. Saptanan öğrenci eksiklikleri giderilerek sınavlara daha donanımlı girmeleri sağlanır. TÜBİTAK ve URFODU gibi yurt içindeki ve yurt dışındaki yarışmalara katılım sağlanır. Okulumuzda bilimsel sergiler yapılır.

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir” sözünden hareketle öğrencilerimiz, ülkemizdeki ve diğer ülkelerdeki olayları sebep ve sonuçları ile araştırıp, kapsamlı bir fen kültürü edinip; duyarlı, özgüveni yüksek ve çevresinde etkili ve seçkin bireyler olarak mezunlarımız arasındaki yerlerini alırlar.