Liselilerimiz Biyoloji Laboratuvarında!

Lise 10. sınıflarımız bitkisel hücrelerin incelenmesi kapsamında, biyoloji laboratuvarında soğan zarı hücrelerini inceledi. Canlıları meydana getiren, yaşama ve çoğalma yeteneğindeki en küçük yapı birimi hücredir. Liselilerimiz soğan zarı hücrelerini lügol çözeltisi ve metilen mavisi boyalarının preparata ilave edilmesi ile mikroskop yardımıyla inceleme fırsatı buldu. Öğrencilerimizin hücre zarı ve çekirdekleri kesitlerde görebilmeleri sağlanarak, bitki hücrelerinin özellikleri laboratuvar ortamında pekiştirilmiş oldu.