Dijital Dünyada Yeni Yetenekler Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi

Yeşeren Öğrenci Gelişim Merkezinde düzenlenen 'Yeşeren Bilim Akademisinin' ilk konuğu Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin Deniz Eriş oldu.

“Dijital Dünyada Yeni Yetenekler" konulu söyleşide 11. sınıf öğrencilerimizle modern çağda, farklı fikirleri hayata geçirebilme becerisinin, sosyal, kişisel ve teknik yetkinliklerin önemi üzerine verimli bir söyleşi gerçekleştirildi.

Yeşeren Okulları öğrencileri aldıkları sosyal ve akademik eğitimle; donanımlı, çok yönlü, ortak çalışma becerisi kazanmış, öncü bireyler olarak mezun olmaktadırlar.