Etkinlikler

ORTAOKUL VELİ BÜLTEN

28 Temmuz
ORTAOKUL VELİ  BÜLTEN
ERGENLİKTE  DEPRESYON VE ÇÖZÜM YOLLARI
 
Ergende depresyon, ergenin yaşam kalitesini bozmaktadır. Ergen zaten içinde bunduğu ortamda kendini ve kimliğini gösterebilmek için yoğun bir çaba gösterir. Onay alamamak, tercih edilmemek, beğenilmemek yaptığı bir espriye gülünmemesi bile onun kırılması ve mutsuz olması için yeterli olabilir. Aile ile çatışmalar artarken arkadaşlar daha fazla önem kazanmaktadır. İşte bu nedenle bu dönemde ergene  karşı anlayışlı olunmalı ve bu dönemi rahat atlatması sağlanmalıdır.
Depresyon kişinin yoğun bir şekilde mutsuz, umutsuz ve bazen de huzursuz hissettiği bir duygu durum bozukluğudur. Depresyondaki kişilerin hayat kalitelerinde düşüş yaşanır ve var olan sağlıklı düzen bozulmaya başlar. İştahta ve uyku durumunda değişiklikler gözlenir. Aşırı uyuma ve kilo artışı ya da azalması gözlenebilir. Ergenin okul başarısında düşüş olur. Kişi kendini çok yorgun hisseder ve ilgi duyduğu aktivitelere karşı ilgi kaybı gözlenir.
Ergenlikte Depresyonun Nedenleri
Ergenlik dönemi; fiziksel, ruhsal, zihinsel ve sosyal pek çok değişimi beraberinde getiren bir süreçtir. Ergen bütün bu değişimlere uyum sağlamaya çalışır. Ergenlik dönemi kişinin hem kendini hem de çevresindekileri anlamaya çalıştığı bir süreçtir ve kolay değildir.
Ergenlik döneminde depresyonun ortaya çıkmasında temel bazı sebepler vardır:
1-    Aile ile Çocuk arasındaki ilişki: Aile içinde çatışmaların olması, çocuğun aile bireyleri tarafından anlaşılmadığını hissetmesi ve duygusal olarak cezalandırılması.
2-    Olumsuz Yaşam Olayları: Çocuğun sevdiği bir kişiyi kaybetmesi, anne babanın kötü bir şekilde boşanması, okulda başarısızlık, arkadaşlar tarafından kabul görmeme durumu.
3-    Sosyal Çevrenin Kısıtlı Olması: Çocuğun arkadaşları ve ailesi ile ilişkilerinin yetersiz olması ve kendini yalnız hissetmesi.
4-    Çocuğun Kendine İlişkin Algıları: Kendini değersiz ve sevilmez biri olarak algılaması.
Bu sebepler bütün ergenlerde depresyona neden olmaz. Kişilik yapısı ve olayları algılayış şekli kişinin depresyon geliştirmesi üzerinde etkilidir.
Ergenlik dönemindeki bazı ergende depresyon göstergeleri: 
 • Mutsuzluk
 • Devam eden öfke hali, huzursuzluk
 • Dikkat ve konsantrasyon bozukluğu
 • Unutkanlık
 • Aşırı yeme ya da hiç yemek yemek istememe
 • Üzüntülü bir duygulanım
 • Karamsarlık
 • İçe kapanma (sürekli yalnız kalma isteği)
 • Uyku düzeninde bozulma (geç yatma ya da aşırı uyuma)
 • Arkadaşları ile görüşme isteğinde
 • Kendine bakımda azalma
 • Kendine güvensizlik
 • Yaşamının bir anlamının olmadığı düşüncesi
 • Aile ile sürekli devam eden çatışmalar
Ergenlikte Depresyona Karşı Ailelerin Yapabilecekleri
Çocukta gözlenen; sevilen aktivitelere ilginin azalması, yorgun ve halsiz olma, değersiz hissetme, yalnız kalma arzusu, suçluluk duygusu, gündelik yaşam düzeninin olumsuz şekilde değişimi depresyonu düşündürmelidir.Depresyon belirtileri gözlendiğinde mutlaka ergenlerle çalışan bir uzmandan yardım alınmalıdır. Depresyon kişinin kendi kendine yenebileceği bir şey değildir. Kişide sorunların derinleşmemesi ve sürecin uzamaması için ne kadar kısa sürede destek alınırsa depresyon tedavisi için o kadar faydalı olur. Tedavi edilmeyen depresyonun kişinin yaşamında tekrarlama olasılığı yüksektir. Çocuğu ergenlik dönemine girmiş ebeveynlere önerim; çocuğun bulunduğu sürecin pek çok değişim içerdiğini ve hassas olabileceklerini unutmadan, artık büyümeye başladıklarını fark etmeleridir. Çocuğun sözleri önemsenip, sözlerine ve görüşlerine önem verilen değerli bir kişi olduğu duygusu verilmelidir. Ergenlik dönemindeki çocukla ne kadar iyi iletişim kurulursa, sorunların ele alınması ve birlikte çözülmesi o denli kolay olur.
Ergenlikte Depresyonun Tedavisi
Depresyonun tedavisinde psikoterapi çok etkilidir. Özellikle Bilişsel Davranışçı Terapi olarak adlandırılan terapi tekniğiyle, depresyon tedavisinde kısa sürede olumlu değişimler başlar. Bu terapi tekniğinde ergenin kendi, çevresindeki kişiler ve hayatı ile ilgili olumsuz düşünce ve duyguları ele alınarak, bu düşüncelerin daha olumlu ve gerçekçi düşüncelere dönüşmesi için çalışılır. Aynı zamanda ergenin sosyal becerilerinin ve özgüvenin gelişmesi, bunun yanı sıra yeteneklerini fark etmesine dair çalışmalar yapılır. Böylece kişi, genç yetişkinlik ve yetişkinlik dönemine; kendine daha güvenli, sosyal olarak gelişmiş becerilere sahip ve güçlü yönlerini tanıyan biri olarak geçiş yapar.
Sonuç olarak: Ergenlik döneminde yaşanan soruların çözümlenememesi ergenin tüm yaşam sürecini olumsuz etkileyebilir. Bu dönemde ergenin kendisini olumlu algılaması (beğenmesi, başarılı görmesi, tercih edildiğini hissetmesi), karşı cinsle ilişki becerilerini geliştirmesi, toplum içerisinde kim olduğu ve yerinin ne olduğunun farkına varması , kendi bedenini tanıması gerekmektedir. Bu özelliklerin ergenlik döneminde kazanılamaması yetişkinlikteki sosyal yaşamda problemler yaşamasına ve yaşam boyu mutsuz bir kadın/erkek (anne/baba) olmasına neden olacaktır.  
 
Anne babalığın keyfini yaşayacağınız güzel günler dileriz.   PDR BİRİMİ
 
 
16 ms