Eğitim

İLKOKUL

ÖZEL YEŞEREN İLKOKULU EĞİTİM ANLAYIŞI
NİÇİN ÖZEL YEŞEREN İLKOKULU?
Bizi diğer okullardan ayıran temel özelliklerimizden EN ÖNEMLİSİ eğitim sistemimiz:

 1. BLOOM’UN TAM ÖĞRENME SİSTEMİ“Yeterli zaman ve imkân verildiğinde okulda öğrenemeyen çocuk yoktur.”
Bu amaç doğrultusunda:
 • Öğrencilerimizin her dersten öğrenme hızını ölçüyoruz. Bu ölçümü sınavla değil ETKİNLİKLERLE yapıyoruz.
 • Hızlı öğrenenlere, ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ ETKİNLİKLERLE üst düşünme becerisi kazandırıyoruz.
 • Öğrenme hızı yavaş olanlara ek zaman vererek TAMAMLAYICI EĞİTİM ÇALIŞMALARIYLA öğretiyoruz.
İLKOKULDA KAZANDIRACAĞIMIZ BECERİLER
 • “Yaratıcı Okuma ve Yazma” dersleriyle okuma ve yazmayı sevdirerek, alışkanlık haline getirmek. Bu amaçla her sabah okumaya 15 dakika zaman ayırıyoruz.
 • “Neden ve niçin” sorularını yanıtlayacak şekilde dört işlem becerisi kazandırmak (bu becerileri AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİYLE yapıyoruz).
 • Kişiliğinin temeline EVRENSEL ETİK DEĞERLERİ
 • Öğrenme sorumluluğu oluşturmak (KENDİ KENDİNE DERSE ÇALIŞMA ALIŞKANLIĞI).
 • Öğrencilerimizin çevresini tanımasını, aynı gezegende hayvanlar ve bitkilerle birlikte bir yaşamı paylaştığımızın farkına varmasını, arkadaşlık ve dostluğun önemini anlamasını, herkesin bir dünya vatandaşı olduğunu ve birbirine karşı sorumluluk taşıdığını İNGİLİZCE olarak öğretiyoruz. Birbirine entegre edilmiş becerilerle, tamamen pratiğe dayalı bir İNGİLİZCE SİSTEMİ ve KENDİMİZE ÖZGÜ BİR PLANLAMA ile hedefimize ulaşıyoruz.
Bunun için Özel Yeşeren İlkokulunda İNGİLİZCE HAFTADA 14 SAAT.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERSİ
 • Öğrenme sürecini eğlenceli hale getiren etkinlikler yapılmaktadır.
 • Öğrencilerin bilgisayarı bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanmaları sağlanmaktadır.
 • iMac laboratuvarlarında temel ve ileri MacOS eğitimi verilmektedir.
 • Temel ve ileri Office eğitimi verilmektedir.
 • Öğrencilerimiz Robotik uygulamalar ile çalışmalar yaparak ve analitik düşünme becerilerini geliştirerek yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar yapılmaktadır.
 • Küçük yaşlardan itibaren Robotik eğitimiyle tanışan öğrencilerimiz, adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfederken, bu düzenekleri hem tasarlayarak hem de kodlayarak hayata geçirip üreten nesil olma yolunda ilerlemektedir.
REHBERLİK ÇALIŞMALARIMIZ
Özel Yeşeren İlkokulunda gerçekleştirilen Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmalarımızda
öncelikle:
 • Öğrencilerimizin potansiyeli doğrultusunda kendini gerçekleştirmesine destek olmak,
 • Gelişimsel ve önleyici temelli PDR programından yararlanmak,
 • Sistemli takip ve düzenli çalışmalarda bulunmak,
 • Öğrencinin akademik, sosyal ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde geliştirilmesine yardımcı olmak,
 • Öğrencilerimizin amaç belirleyip o amaçta kararlılıkla ilerlemeleri ve hümanist olmalarını sağlamak
 • Hayatı ve insanları sevebilme becerisi kazanmalarını desteklemek,
 • Öğrencilerin hobiler edinmeleri ve serbest zaman etkinliklerini bu doğrultuda planlamaktayız.
TİLDA EĞİTİM – ÖZEL YEŞEREN OKULLARI
2017 – 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL PROGRAMI
HAFTA İÇİ DERS SAATLERİ
SAATLER DERSLER
08.20 – 08.50 KAHVALTI
08.50 – 09.30  1 DERS
09:40 – 10:20 2 DERS
10:30 – 11:10 3 DERS
11:20 – 12:00 4 DERS
12:00 – 12:45 ÖĞLE TENEFÜSÜ
12:45 – 13:25 5 DERS
13:35 – 14:15 6 DERS
14:25 – 15:05 7 DERS
15:05 – 15:20 İKİNDİ ARA
15:20 – 16:00 8 DERS
16:10 – 16:50 9 DERS
   
1.SINIF DERS PROGRAMI   2.SINIF DERS PROGRAMI
DERS SAAT   DERS SAAT
TÜRKÇE 10 SAAT   TÜRKÇE 10 SAAT
MATEMATİK 5 SAAT   MATEMATİK 5 SAAT
HAYAT BİLGİSİ 4 SAAT   HAYAT BİLGİSİ 4 SAAT
BEDEN EĞİTİMİ 3 SAAT   BEDEN EĞİTİMİ 2 SAAT
MÜZİK 1 SAAT   MÜZİK 1 SAAT
GÖRSEL SANATLAR 2 SAAT   GÖRSEL SANATLAR 2 SAAT
YARATICI DRAMA 1 SAAT   YARATICI DRAMA 1 SAAT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 SAAT   BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 SAAT
ÇAPRAZ DAMA 1 SAAT   ÇAPRAZ DAMA 1 SAAT
HALK OYUNLARI 1 SAAT   HALK OYUNLARI 1 SAAT
İNGİLİZCE 14 SAAT   İNGİLİZCE 14 SAAT
ETÜT 1 SAAT   ETÜT 1 SAAT
         
3.SINIF DERS PROGRAMI   4.SINIF DERS PROGRAMI
DERS SAAT   DERS SAAT
TÜRKÇE 8 SAAT   TÜRKÇE 8 SAAT
MATEMATİK 5 SAAT   MATEMATİK 5 SAAT
HAYAT BİLGİSİ 3 SAAT   FEN BİLİMLERİ 3 SAAT
FEN BİLİMLERİ 3 SAAT   SOSYAL BİLGİLER 3 SAAT
BEDEN EĞİTİMİ 3 SAAT   DİN KÜLTÜRÜ 2 SAAT
MÜZİK 1 SAAT   BEDEN EĞİTİMİ 2 SAAT
GÖRSEL SANATLAR 1 SAAT   MÜZİK 1 SAAT
YARATICI DRAMA 1 SAAT   TRAFİK 1 SAAT
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 2 SAAT   İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ 2 SAAT
ÇAPRAZ DAMA 1 SAAT   GÖRSEL SANATLAR 1 SAAT
HALK OYUNLARI 1 SAAT   BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 SAAT
İNGİLİZCE 14 SAAT   İNGİLİZCE 14 SAAT
ETÜT 1 SAAT   KULÜP 2 SAAT

18 ms