Eğitim

ANADOLU LİSESİ VE FEN LİSESİ REHBERLİK HİZMETLERİ

ÖZEL YEŞEREN ANADOLU VE FEN LİSESİNDE

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR

Öğrencilerin akademik ve kişilik gelişimi için Psikolojik Danışma Rehberlik birimi etkili çalışmalarda bulunmaktadır. Öğrencilerin hedef belirlemelerinde bireysel, periyodik görüşmeler yapılmaktadır.

  1. sınıftan itibaren lisedeki alanlarla üniversite sınav sistemi arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.
  1. sınıfın başlangıcından itibaren öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. MESLEKİ GÖLGE uygulaması ile 10. sınıf öğrencileri, en çok istedikleri meslek alanlarında bir gün süresince iş yeri stajlarına katılmaktadır. Böylece, öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslekleri, uygulama alanlarında gözlem yapmalarını ve tanımalarını sağlamak, gerçekçi kararlar oluşturmalarına yardımcı olmaktır.
  1. ve 12. sınıf öğrencilerine, bu izleme sonuçlarına göre sürekli olarak üniversite ve yükseköğretim programlarının tanıtımları yapılmaktadır. Bu amaçla üniversitelerle işbirliği ile KARİYER GÜNLERİ düzenlenmektedir.

ÖZEL YEŞEREN ANADOLU ve FEN LİSESİ’NDE öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.


Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Fen lisesine yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından “oryantasyon” çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir. Öğrencilerin bireysel ders çalışma programı alışkanlıklarını geliştirici izleme çalışmaları yapılmaktadır.

Akademik Başarı İzleme: Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalar planlanır. Bu amaçla öğrencilere; Öğrenme Stilleri Envanteri, motivasyon toplantıları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, dikkat ve konsantrasyon grup çalışmaları, etkili ders çalışma seminerleri vb. çalışmaları ve küçük grup rehberliği ve danışmanlığı çalışmaları yapılır.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

Sınav Sisteminin Tanıtımı,

Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,

Motivasyon Toplantıları,

Üniversiteye hazırlık ekip çalışması (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),

Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,

Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,

Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,

Sınav Kaygısı İle Baş etme Çalışmaları,

Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb.

ÖĞRENCİ VELİLERİ DE ÇEŞİTLİ ZAMANLARDA OKULA DAVET EDİLEREK, SINAV SİSTEMİ, ALAN SEÇİMİ VE SINAV KAYGISI GİBİ KONULARDA BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR.

Bireysel Veli Görüşmeleri: Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri: Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir.

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Evrensel değerleri (Ekip olma, yaratıcılık, sorumluluk-saygı-işbirliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) kazandırma amaçlı yapılan çalışmalardır. Kardeş okul, Tema Vakfı fidan dikimi, dezavantajlı çocuklar ve yaşlı bakım evi ziyaretleri vb. projeler şeklinde yürütülür.

33 ms