Yeşerende Eğitim Öğretim

Özel Yeşeren Okulları öğretim sistemi; Yaparak Yaşayarak Öğrenme ilkesine dayanmaktadır.

Okulumuzda anasınıfından
12. sınıfa kadar süren eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerimiz; zengin öğrenme ortamında, atölye ve laboratuvarlarda aktif katılım sağlayarak bilgi, becerilerinin nitelik ve kalıcılığını daima artırır.

Okulumuzda;

Oyun Temelli Öğrenme

Teknoloji Eğitimi

Proje Geliştirme

Olimpiyat Hazırlıkları

Bilim Çalışmaları

Güçlü Akademik Program

Teknoloji ile Nitelikli Eğitim

Üniversite Hazırlık Takvimi

Çift Dil Programı

Çok Yönlü Eğitim sistemi ile öğrencilerin fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimleri zengin öğrenme ortamları ile birleştirilerek artırılmaktadır.

Paylaş