Pandemi Eylem Planı_Ekim 2020

ÖZEL YEŞEREN OKULLARI

PANDEMİ DÖNEMİ SÜREÇ YÖNETİMİ VE EYLEM PLANI

İÇİNDEKİLER

 1. GİRİŞ
 2. PANDEMİ DÖNEMİ SÜREÇ AKIŞ DİYAGRAMLARI
 3. AMAÇ-KAPSAM- YÖNTEM
 4. OKUL AÇILMADAN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER
  1. Pandemi Eylem Planı
  2. Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri
 5. OKUL ORTAMINDA ALINAN ÖNLEMLER

5.1. Okula Giriş ve Çıkış/Servis Düzeni

5.2. Sınıf Ortamları

5.3. Bölüm Odaları ve Öğretmenler Odası

5.4. Kantinler

5.5. Yemekhane

5.6. Revir

5.7. Kütüphane

5.8. Okul Mağazası

5.9. Tuvaletler

5.10. Açık ve Kapalı Sporve Oyun Alanları

 1. PANDEMİ DÖNEMİ UYGULANAN / UYGULANACAK AKADEMİK FAALİYETLER

6.1. 1.2.3. ve 4. Sınıf zümrelerinin çalışmaları

6.2. Türkçe / Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler Bölümünün çalışmaları

6.3. Matematik Bölümünün çalışmaları

6.4. Fen Bölümünün Çalışmaları

6.5 Yabancı Diller Bölümünün Çalışmaları

 1. PANDEMİ DÖNEMİ PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

7.1. Anaokulu öğrenci ve veli

7.2. İlkokul / Ortaokul öğrenci ve veli

7.3. Lise öğrenci ve veli desteği

 1. TEDARİKÇİ FİRMASLARLA İLGİLİ SÜREÇLE
 2. REFERANSLAR
 3. DOKÜMANDA KULLANILAN TANIMLAR

 1. GİRİŞ

12 Aralık 2020 tarihinde Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan virüsü Dünya sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilmiştir. Pandeminin toplum düzeyindeki etkisi virüsün bulaştırıcılığına, hastalık oluşturma yeteneğine, bireylerin bağışıklık durumuna, bireyler arası temas ve toplumlar arası ulaşım özelliklerine, sunulan sağlık hizmetlerine ve iklime bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Pandemi devlet ve toplum için yaşamsal öneme sahip faaliyetleri ve toplum yaşamındaki olağan akışı etkilemektedir. Buna bağlı olarak da birtakım sıkıntılara ve ekonomik kayıplara neden olmaktadır.

Okullar toplu bulunulan yerlerden olduğu için virüs bulaşma açısından riskli alanlardır. Okullarda riski minimum seviyeye indirmek için yapılacaklar bir süreç yönetimi olarak düşünülmelidir. Bu süreç yönetiminde okul yönetimi, öğretmenler, aileler, öğrenciler ve okul çalışanlarının üzerine düşen bazı görev ve sorumluluklar vardır. Süreç, öğrenciler ve tüm çalışanlar için günün ilk saatlerinden itibaren evde başlar ve akşam evde tamamlanır. Tüm öğrenciler ve çalışanlar için, bu sürecin önemli bir kısmı da okulda geçer.

Ayrıntılı ve açıklayıcı bir süreç yönetim planı için çok katılımcı bir yaklaşıma ihtiyaç duyulmaktadır. Kurumun tüm birimlerinin pandemi ile ilgili sorumluluklarını bilmeleri ve koruyucu önlemlere uymaları önemlidir.

2. pandemi dönemi süreç AKIŞ DİYAGRAMLARI

PANDEMİ DÖNEMİ TEMEL SÜREÇLER

Akademik, Sosyal, Kültürel ve

Sportif faaliyetlerin Yönetilmesi

Öğrenci – Veli

Hizmetlerinin Yönetilmesi

Stratejik Planlama

PANDEMİ DÖNEMİ YÖNETSEL VE

DESTEK SÜREÇLER

Çalışanların geliştirilmesi ve yönetİlmesi

FİZİKSEL KAYNAKLARIN YÖNETİLMESİ

İŞ BİRLİKLERİNİN YÖNETİLMESİ

BİLGİ KAYNAKLARININ YÖNETİLMESİ

3. AMAÇ - KAPSAM - YÖNTEM

Amaç:

 • Kurumdaki herkesin yaşanan pandemiyi tanımalarına, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek için en iyi şekilde hazırlık yapmalarına ve koordinasyon içinde hareket etmelerine yardımcı olacak bilgi ve çerçeveyi sağlamak,
 • Pandemi süresince kurumun alacağı her tür korunma ve kontrol önlemini belirlemek, önceliklendirmek ve farkındalık yaratmak,
 • Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzunu referans alarak “Özel Yeşeren Okulları Pandemi Eylem Planı”nı oluşturmak,

Kapsam:

 • Pandemiye karşı alınacak önlemlerin temelini oluşturacak bilgileri belirlemek,
 • Pandemi süresince yapılması gereken faaliyetleri belirlemek ve önerilerde bulunmak,
 • Tüm personeli ve öğrencileri yapılması gereken faaliyetler konusunda bilgilendirmek.

Yöntem:

Planlama ve Koordinasyon

 • Kurumsal düzeyde tüm hazırlıkların tamamlanması,
 • Kolay ve anlaşılabilir bir yönetim yapısı aracılığı ile, görev ve sorumlulukların açıklanması,
 • Bilgi yönetim sisteminin oluşturulması,
 • İş ve sorumlulukların yerine getirilmesinde koordinasyonun sağlanması için alınacak önlemlerin yazılı hale getirilmesi ve belgelenmesi,

4. OKUL AÇILMADAN ÖNCE ALINAN ÖNLEMLER

4.1.pandemi Eylem Planı

Okulumuzda Pandemi sürecinde kampüs genelinde hijyen koşulları ve sosyal mesafe adına önlemler alınmış, salgın hastalık sürecini yönetmek amacıyla akademik ve idari kadrodan oluşan bir ekip kurulmuştur. Ekibi oluşturan kişi ve birimler aşağıdaki gibidir;

 • Eğitim Yöneticileri
 • Öğretmenler
 • Kurumsal İletişim
 • İnsan Kaynakları Uzmanı
 • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi
 • Okul Doktoru ve Hemşiresi
 • İdare Amiri
 • Ulaşım Sorumlusu
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
 • Öğrenci İşleri
 • Okul Velisi

Belirlenen amaç, kapsam ve yönteme uygun olarak; pandemi sürecinde kurumu ilgilendiren tüm idari işler ve süreçler ile ilgili faaliyetlerdeki görev ve sorumluluklar şöyledir;

Eğitim Yöneticilerinin Görev Tanımları

 • Pandemi önlemlerinin alınması için öğretmenler, veliler ve öğrenciler arasında iş birliği ve eşgüdümü sağlamak,
 • Öğrenci devamsızlıklarını, devamsızlık yapan öğrencilerin sınıflara göre dağılımını ve bunlardan kaçının hastalık nedeniyle gelmediğinin bilgisine sahip olmak,
 • Devamsızlık artışlarını il/ilçe sağlık müdürlüklüleri ile Toplum sağlığı merkezlerine bildirmek,
 • Okul Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Biriminin öğrenciler/çalışanlar için hazırlayacağı Psikososyal Destek çalışmasının öğrencilere uygulanmasını sağlayıp, takibini yapmak,
 • Öğrencilerde veya çalışanlarda virüs teşhis edilmesi durumunda süreci T.C. Sağlık Bakanlığı protokolleri gereğince yürüterek, temas şüphesi olanları bilgilendirmek ve hastanelere yönlendirilmelerini sağlamak,

Pandemi Kurulu’nun Görev Tanımları

 • Pandemi süresince kurumun tüm idari ve akademik birimleriyle hazırlanan eylem planı doğrultusunda süreci yönetme çalışmalarına aktif katılım sağlamak,
 • Sürecin sistematik olarak kontrol edilmesini sağlamak,
 • Tüm çalışanlara Covid-19 önlemlerini içeren eğitimlerin verilmesini planlamak,
 • Pandemiye yönelik psikososyal destek çalışmaları konusunda Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi ile iş birliği içinde olmak,
 • Pandemi döneminde aktif hizmet veren kurumun tüm birimlerine yönelik pandeminin mevcut riskleri ve bu risklerden korunma ile ilgili bilgilendirme yaparak çalışanların kaygı ve stres düzeyinin de azaltılmasına yardımcı olmak,

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi

 • Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri yayınlarını inceleyerek, salgın hastalıklar dönemlerinde psikolojik sağlamlığımızı korumak kapsamında öğrencilere, velilere ve öğretmenlere destek ve yardımda bulunmak,
 • Pandemi sürecinde öğrenciler, veliler ve öğretmenler ile okul yönetimi iş birliğinde koruyucu, önleyici, sağlıklı ve sürdürülebilir bir iletişim kurmak,
 • Yaşanılan süreçte duyguları yönetme ve kaygılarla baş etme gibi konularda hem öğrencilere hem de öğretmenlere yönelik yol göstermek amacıyla çeşitli el broşürleri hazırlamak,
 • Velilerden gelen tepkileri ve soruları yönetmek üzere veli bilgilendirmeleri ve bireysel görüşmeler yapmak,
 • Süreçten kaynaklı gerginlik, kaygı ve kayıpta gibi durumlarla baş etmede kullanılabilecek yöntemlerle çalışmalar planlamak,
 • Öğrencilerin derslere odaklanmalarını sağlayacak pedagojik yaklaşımlar belirlemek,
 • Öğretmenlere öğrenciler ile duygusal iletişimler kurma amaçlı eğitimler planlamak,
 • Uzaktan eğitimde lise öğrencilerinde günlük rutin oluşturma çalışmaları yapmak,
 • Ders başında uzun süre kalamama, ders dışında bilgisayar başında uzun süre kalma vb. sorunların çözülmesini sağlamak,
 • Sınav gruplarına kaygı ve sınav tekniği çalışmaları planlamak,
 • Öğrencilerle ve velilerle bireysel görüşmeler planlamak,
 • Velilerin ve öğrencilerin okul ile iletişime geçebilmelerini sağlamak (e-posta, telefon vb.)
 • Velilerle ve öğrencilerle online görüşmeler yapmak,

İdare İşler Amiri Görev Tanımı

 • İdari hizmetler görevlileri, güvenlik görevlileri ve bahçe görevlilerinin mesai saatlerine uyumlarını takip etmek, iş bölümlerini yapmak, yaptıkları işleri günlük olarak denetlemek, görevleri ile ilgili gerekli uyarıları yapmak ve süreç sahiplerini (okul müdürlerini) bilgilendirmek
 • Pandemi nedeni ile oluşacak talepleri karşılamak üzere personelin çalışma saatlerini planlanmak,
 • Salgına karşı kişisel koruyucu donanımların kişilere zimmetlenmesini sağlamak,
 • Sağlık Bakanlığı ve MEB’in belirlediği esaslar çerçevesinde koruyucu ekipmanlara yönelik yeterli stoku oluşturmak ve kullanımına yönelik planlama yapmak,
 • Temizliğin sağlanması hastalık bulaşının engellenmesinde önemli rol oynayacağı için temizlik yapacak personeli temin etmek, personelin sürekliliğini sağlamak ve sürekliliğe yönelik planlamalar yapmak,
 • Okulun dezenfeksiyonu için planlama yapıp, uygulanmasını sağlamak,
 • Tüm ortak alanlardaki panolara ve tuvaletlere hijyen kuralları ve uygulamalarına yönelik bilgilendirici yazı ve afişlerin yerleştirilmesini sağlamak,
 • Pandemi süresince alınan önlemlerin uygulanmalarına ilişkin tüm binaların ve tesislerin günlük kontrollerini aksatmadan yapmak / yaptırmak. Kontroller sırasında yerinde gözlem yapmak / yaptırmak,
 • Salgına karşı kişisel koruyucu donanımlarını kişilere zimmetlenmesini sağlamak.
 • İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanıyla birlikte iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak, gereken önlemlerin alınmasını ve düzenleme işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 • Salgın süresince kurum içerisinde kullanılacak dezenfektan, yüzey temizleyicisi gibi dezenfekte ürünlerin detaylı bilgilerini içeren belge ve görüntüleri firmalardan talep etmek ve Bilim Kurulu ile ürün bilgilerini paylaşmak,
 • Firmalardan gelen bilgilendirmeler, ürün tanıtımları, prosedür değişiklikleri gibi bilgi paylaşımlarını konu ile ilgili birimlere iletmek, birimlerden gelecek geri dönüşlere göre numune çalışmaları yapılması için firmalarla görüşme yapmak,
 • Depolara gelecek olan ürünler veya numune-ürün tanıtımı yapacak kişilerin ön bilgilerini güvenlik birimine iletmek, ·
 • Sipariş yoluyla teslim alınan ürünleri depoda dezenfekte ürünleri ile steril ettikten sonra istekte bulunan kişi ya da kişilere teslim etmek.

Covid-19 Acil Durum Sorumlusu Görev Tanımı

 • İlgili birim ve yöneticilerle asgari düzeyde kişinin görev yapmasını sağlayacak bir çalışma ve nöbet planı yapmak ve okul kamuoyuna duyurmak,
 • Okul kamuoyu ile pandemi sürecinde moral verici ve motive edici mesajlar (e-posta) paylaşmak,
 • Yükselen kaygı düzeyinin azaltılması ve psikolojik sağlığın korunmasına yönelik Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Birimi ile görüşmeler yapmak,
 • Okul doktor ve hemşiresi ile iletişimde kalarak, süreç boyunca alınacak önlemler, dikkat edilecek noktalar ve hastalıkla ilgili bilgilendirici e-postaların gönderilmesini sağlamak,
 • Nöbetçi olarak görev yapan personele, okul doktoru ve İSG uzmanı tarafından verilecek Covid-19 ile ilgili bilgilendirme-hastalıktan korunma gibi konularda eğitimlerinin planlamasını ve verilmesini sağlamak,
 • Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında tüm personel eğitimlerinin çevrimiçi olarak planlanmasını / yapılmasını sağlamak,
 • Başta idari işler ve satın alma birimleri olmak üzere ilgili tüm birimlerle iletişimde olarak maske, kolonya, dezenfektan vb. tüm ihtiyaçların kişiye teslimini sağlamak,
 • Ulaşım sorumlusu ile iletişimde kalarak salgının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında personelin toplu taşıma kullanmaması için servis aracı planlamasını sağlamak,
 • Pandemi sürecinde resmî makamlarca yapılan, (sokağa çıkma yasağı/kısıtlaması, idari izin, risk grubunda bulunan personellerin izinleri, uzaktan eğitim süreci vb.) tüm açıklamaları, duyuruları ve tavsiyeleri yakından takip edip, çalışanlara duyurulmasını sağlamak.

Okul Doktoru ve Hemşirenin Görev Tanımları

 • Pandemi konusunda Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı bilgileri okul kamuoyu ile paylaşmak,
 • Pandemi döneminde İş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşmasında kuruma danışmanlık ve rehberlik yapmak,
 • Kurum yöneticilerine, Kalite Kurulu üyelerine, öğrencilere, çalışanlara ve temsilcilerine Covid-19 pandemisi ve korunma yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları planlamak, eğitimler vermek ve eğitimlerin sürekliliğini sağlamak,
 • Çalışılan ortam ve öğrencilerin/çalışanların sağlığının gözetimi ile ilgili gerekli açıklamalarda bulunmak, danışmanlık yapmak, İş Sağlığı ve Güvenliği kurulunda alınan kararların takibini yapmak ve uygulanmasını izlemek,
 • İş sağlığı ile ilgili gözlemlediği olumsuzlukları takip etmek ve kurumun pandemi konusundaki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev almak,
 • Pandemi süresince kurumun dezenfektesinde yönlendirici olmak,
 • Kurum ortamında meydana gelebilecek sağlık riskleri ile ilgili ölçüm ve analizleri planlayıp, sonuçları değerlendirmek ve sürekli takibini yapmak,
 • Ateş, öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı belirtileri olan / gelişen, Covid -19 tanısı alan veya temaslısı olan öğretmen, öğrenci ya da çalışanları Covid -19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirmek,
 • Okulumuzun açık olduğu dönemlerde hastalıkların izlenmesi açısından günlük yoklamaları ve teşhis raporlarını takip etmek,
 • Covid-19 teşhis edilen öğrenci veya çalışanların tedavi aşamalarının takibini yapmak ve işe dönüş tarihinin kararını vermek,

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Görev Tanımı

 • Çalışanların sağlığı ve iş güvenliğini sağlamak,
 • Kurum içinde İş sağlığı ve güvenliği gerekliliği olan tüm eğitimleri gerçekleştirmek ve eğitim kayıtlarını tutmak,
 • Pandemi süresince gereken önlemlerin alınması için idari amir ile gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamak,
 • İş yeri hekimi ile tüm çalışanlara Covid -19 virüs salgını hakkında eğitim vermek,

Lise-İlköğretim Danışma Covid-19 Sorumlusu Görev Tanımı

 • Okul çalışanlarının kontrol listelerine göre danışma ortak ekipman kontrollerini yapmak,
 • Danışma salonundaki oturma alanlarının temizliğinin ve düzeninin kontrolünü sağlamak,
 • Danışmada oturan çalışanların maske kontrollerini denetlemek,
 • Kontrol listelerini doldurmak ve haftalık olarak İdari İşler sorumlusuna teslim etmek,

Ulaşım Covid-19 Sorumlusu Görev Tanımı

-Okul araçlarının temizlik talimatına göre temizliğini sağlamak

-Servis kullanan öğrencilerin araca binerken ateş ölçümlerinin yapılmasını sağlamak,

-Servislerde dezenfektan kullanımını sağlamak,

-Personel siperlik ve maske teminini sağlamak,

-Serviste oturma planlarının kontrolünü yapmak,

-Okul bahçesine araç girişini engellemek,

Güvenlik Covid-19 Sorumlusu Görev Tanımı

- Güvenlik kabininin her vardiya sonrası temizliğini sağlamak ve kayıt altına almak,

- Ortak ekipman temizliğini sağlamak,

- Okula gelen veli ve ziyaretçilere talimatları tebliğ etmek ve gün içinde zorunlu bir durum olmadığı sürece içeriye ziyaretçi almamak,

- Okula bireysel giriş yapan öğrencilerin ateşini ölçmek,

- Güvenlik personelinin siperlik ve maske kontrollerini sağlamak,

Yemek Hazırlama ve Sunum Covid-19 Sorumlusu Görev Tanımı

 • Yemekhanenin pandemi sürecine göre oturma düzenini sağlamak,
 • Personelin siperlik ve mase kontrollerini sağlamak,
 • Sosyal mesafe kurallarına uygun sıraya geçme düzenini sağlamak,

Okul genelini kapsayan bu eylem planı Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ortak yayını “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu” veBilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan 17 Temmuz 2020 tarihli T.C Sağlık Bakanlığı “Covıd-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” temel alınarak, Özel Yeşeren Okulları öğrenciler ve çalışanlar için okula geliş ve gidiş saatleri arasında geçirdikleri süre içinde okulun farklı alanları gözetilerek hazırlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından önerilecek farklı tedbirlerin gündeme gelmesiyle bu eylem planında güncellemeler yapılacaktır.

4.2. Temizlik ve Dezenfeksiyon İşlemleri

Tüm çalışmalar ve planlar,

   • İdare amir,
   • İş sağlığı ve güvenlik uzmanı,
   • Pandemi kurulu üyeleri tarafından yapılan kontrol çizelgeleri ile her düzeyde düzenli olarak denetlenmiştir.
 1. Eğitim faaliyetlerine başlanmadan önce okul binasının genel temizliğinin su ve deterjanla yapılması sağlanmıştır.
 2. Okul binasının girişine ve bina içinde belirlenen uygun yerlere kurallar, sosyal mesafe, maske kullanımı ve el temizliği ile ilgili bilgilendirme afişleri asılmıştır.
 3. Okul binası girişi ve içerisinde belirlenen uygun yerlere el antiseptiği ve en az %70 alkol içeren kolonya konmuştur.
 4. Kullanılmış maskeler için kapaklı ve pedallı atık çöp kutuları temin edilmiştir.
 5. Dersliklerin, bölüm odalarının, öğretmenler odasının, yemekhane, kantin vb. toplu kullanım alanlarının yeterli sosyal mesafenin korunması amacıyla kişiler arası en az 1 metre olacak şekilde düzenlenmesi sağlanmış, işaretlendirmeler yapılmıştır.
 6. Ortak alanlar gün içinde belli periyotlarda ve gün sonunda dezenfekte edilmiştir.
 7. Bina girişlerine özel dezenfektan paspasları yerleştirilmiştir.
 8. Ortak alanlarda ve çalışma ortamlarında tüm çalışanların, öğrencilerin ağız-burun bölgesini kaplayacak şekilde maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanmıştır.
 9. Binalarda dokunulan kapı kolları, masa, sandalye, merdiven tırabzanları ve el teması olan bütün yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.

5. OKUL AÇILDIKTAN SONRA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

5.1. Okula Giriş ve Çıkış / Servis Düzeni

 1. Araçların dezenfektan ile temizliğinin servise başlanmadan önce şoförler tarafından yapılması sağlanmıştır.
 2. Servis hosteslerinin, servise binen öğrencilere maske takmaları ve ellerini dezenfekte etmeleri sağlanmıştır.
 3. Araç içine genel hijyen kurallarını gösteren uyarı afişleri asılmıştır.
 4. Araçlarda yedek maske bulundurulmuştur.
 5. Öğrencinin önceden belirlenmiş ve kendisi için ayrılmış olan koltuğa oturması sağlanmış ve ulaşım birimi tarafından hazırlanan oturma planları servis içinde herkesin görebileceği şekilde asılmıştır.
 6. Otoparka sosyal mesafeye uygun şekilde giriş ve çıkış yapılması sağlanmıştır.
 7. Öğrenci ve çalışanlar servisten indikten sonra temas edilen yerler dezenfektan ile temizlenmiştir.
 8. Araçlar akşam çıkışından 1 saat önce kapıları kapalı olacak şekilde dezenfekte edilmiştir.
 9. Servislerde günlük, haftalık, aylık, dönemsel dezenfeksiyon yapılması planlanmış ve uygulanmıştır.
 10. Servis araçlarında klima kullanılmamış, araçlar pencereler açılarak havalandırılmıştır.
 11. Servislerden yararlanan öğrenciler ve çalışanlar seyahat süresince maskelerini çıkarmamış, oturma düzeninde sosyal mesafe kuralına uygun hareket etmişlerdir.
 12. Servisler gün bitiminde servisler ULV cihazı dezenfektan makinesiyle temizlenerek yeni güne hazır hale getirilmiştir.
 13. Gün sonunda öğrencilerin okuldan çıkışları bölümlere ayrılmıştır. Yapılan düzenleme şöyledir:
   • Anaokulu ve ilkokulda servis kullanan öğrenciler hostesler tarafından 16.30’da alınarak servis alanına indirilmiştir.
   • Servis kullanmayan anaokulu öğrencileri velileri tarafından bahçeden alınmıştır.
   • İlkokulda; servis kullanmayan öğrenciler, bahçede kendileri için belirlenen alanda bekleyen velilerine sınıf öğretmenleri tarafından teslim edilmiştir.

Not: Hava şartları uygun olduğu sürece bu yöntem uygulanır. Kötü hava şartlarında veli öğrencisini sınıfa girmeden, sosyal mesafeyi gözeterek B Blok zemin kat konuk salonundan teslim alır.

 • Servis kullanan ortaokul öğrencilerin 16.35’te servis alanına gitmeleri sağlanmış, servis kullanmayan öğrencileri yine aynı saatte velileri tarafından ana giriş kapısından alınmıştır.
 • Lise öğrencilerinin sosyal mesafe kurallarını koruyarak 16.45’te bina tahliye planına uygun olarak okuldan ayrılmaları sağlanmıştır.

5.2. Sınıf ortamı

 1. Öğrenciler tekli sıralarda sosyal mesafe kurallarına göre oturtulmuştur.
 2. Sınıf öğretmenleri tarafından hazırlanan sınıf oturma planları öğrencilerin görebileceği şekilde sınıf panosuna asılmıştır.
 3. Sınıfların görevliler tarafından akşamdan dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.
 4. Gün içinde sınıfların kapı kolları, masa ve sandalyeler, merdiven tırabzanları ve el teması olan bütün yüzeylerin sıklıkla dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.
 5. El dezenfeksiyon üniteleri her sınıfa ve ortak alanlara konmuştur.
 6. Öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonra sınıfların ULV cihazı dezenfektan makinesiyle temizlenerek yeni güne hazır hale getirilmesi sağlanmıştır.

5.3. Bölüm Odaları ve öğretmenler Odası

 1. Bölüm odaları ve öğretmenler odasında sosyal mesafe kurallarına uygun olarak oturma düzenleri planlanmıştır.
 2. El antiseptiği ve genel hijyen kurallarını sağlayan koruyucu malzemeler bulundurulmuştur.
 3. Bilgisayar klavyesi, fare, telefon, dolap, kalem, silgi vb. malzeme ve ekipmanın ortak kullanımı zorunlu olunan durumlarda gerekli temizlik ve dezenfeksiyon yapılmıştır.
 4. Bu alanlara misafir ve ziyaretçi kabul edilmemiştir.
 5. Öğretmenler kişisel eşyalarını özel dolaplarına koymuştur.
 6. Tek kullanımlık bardak, pet şişe su kullanımı uygulaması getirilmiş, çay / kahve makinası kaldırılmıştır.
 7. Salgın hastalık riski nedeni ile bu alanlarda beslenme faaliyetlerinin yapılmaması kararı alınmıştır.
 8. Havalandırma / iklimlendirme sistemi varsa bu sistemin sadece dışarıdan temiz hava verecek şekilde ayarlanması aksi hâllerde doğal havalandırma yapılması sağlanmıştır.

5.4. Kantinler

 1. Kantinler sosyal mesafeye uygun olarak düzenlenmiştir.
 2. Masalardaki sandalye sayıları azaltılmıştır.
 3. Bu alanlarda sosyal mesafeye uygun “sıra bekleme şeritleri” bulundurulmuştur.
 4. Kantinlerde para kullanılmaması öğrenci kartlarıyla alışveriş yapılması sağlanmıştır.

5.5. Yemekhane

 1. Yemekhane girişlerine el antiseptiği konmuştur.
 2. Yemek saatleri pandemi süresince teması azaltmak amacıyla yeniden düzenlemiştir.
 3. Öğrencilerin yemek saatleri yeniden düzenlenmiş, yemekhaneyi ortak kullanan öğrenci sayısı azaltılmıştır.
 4. Yemekhane sosyal mesafe gözetilerek çapraz oturma şeklinde düzenlenmiştir.
 5. Masaların üstündeki tuz, karabiber ve peçete kutuları kaldırılmıştır.
 6. Tüm yemekhane çalışanlarının istisnasız önlük, bone, siperlik, maske ve eldiven kullanımı sağlanmıştır.
 7. Her kullanım sonrasında masa üstlerinin ve yemek servis alanlarının temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmıştır.
 8. Yemekhaneye giren tüm sebze ve meyveler yıkama havuzunda dezenfekte edilmiş, tüm paketli gıdaların paketleri silinmiştir.
 9. Düzenli olarak su ve yemek numunesi kontrolleri yapılmıştır.
 10. Çatal, kaşık, bıçak kişiye özel olarak paketlenmiş, paketlerin içine peçete konmuştur.
 11. Su ve yoğurt paketli olarak servis edilmiştir.
 12. Açık büfe uygulamasına ara verilmiştir

5.6. Revir

 1. Revir ortamı sürekli havalandırılmaktadır.
 2. Her hastadan sonra revir yataklarında serili tek kullanımlık çarşaf değiştirilmiştir.
 3. Revire girmeden ve revirden çıkmadan önce el dezenfektanı kullanımı sağlanmıştır.
 4. Hastalık belirtileri gösteren öğrenciler ile ilgili gerekli önlemler alınmıştır.

(Yapılan sağlık kontrolü sonrasında hastalık belirtisi gösteren öğrenci, sağlık görevlisi tarafından izolasyon odasına alınır ve veliye haber verilir.)

 1. Tüm çalışanlara ve öğrencilere yönelik pandemi ve korunma yöntemlerine dair bilgilendirme toplantıları ve eğitimler planlanmıştır.

5.7. Kütüphane

 1. Kütüphane girişinde dezenfektan konmuş, kütüphane kullanıcılarının ellerini dezenfekte ederek kütüphaneye girmeleri sağlanmıştır.
 2. Girişe ve salona sosyal mesafenin korunması için işaretler yerleştirilmiştir.
 3. Kütüphane kullanıcı hizmetine açılmadan önce dezenfekte edilerek, steril bir ortam oluşturulmuştur.
 4. Gün içinde düzenli olarak temizlik ve dezenfektasyon işlemi yapılmıştır.
 5. Bilgisayarlarda oturma düzeninin sosyal mesafeyi gözetecek şekilde oluşturulması ve düzenli aralıklarla dezenfekte edilmesi sağlanmıştır.
 6. Kullanıcıdan gelen kitaplar havalandırılmış, dezenfekte edilmiş, daha sonra rafa yerleştirilmiştir.

5.8. Okul Mağazası

 1. Mağazanın girişine ve ödeme alanlarına sosyal mesafenin korunması için işaretler yerleştirilmiştir.
 2. Mağazaya girişine dezenfektan konmuştur.
 3. Mağazaya gelenler içeriye sosyal mesafeyi koruyacak şekilde alınmıştır.
 4. Kredi/Banka kartı ile yapılan alışverişlerde temassız ödeme şekli tercih edilmiştir.
 5. Deneme kabinlerinde maskeler çıkarılmaması için gerekli uyarılar yapılmıştır.
 6. Kabinler havalandırılarak sık kullanılan yüzeylerin uygun şekilde temizlenmesi sağlanmıştır.
 7. Denenen ürünler en az 24 saat havalandırılarak diğer ürünlerden ayrı yerde bekletilmiştir.

5.9. Tuvaletler

 1. Tuvaletlerin temizliği görevlileri tarafından her teneffüs sonrası yapılmıştır.
 2. Temizlik sonrası işlemler “Dezenfeksiyon ve Temizlik Çizelgesi” ne işlenmiştir.

5.10. Açık ve Kapalı Spor Alanları

1. Kapalı ve açık spor alanlarında ve sahalarda Pandemi koşullarına uygun

 1. sistemi ve hijyen kuralları üst düzeyde alınmıştır.

2. Spor salonu girişlerde, hijyen paspaslarıyla spor ayakkabılarının temizliği sağlanmıştır.

3. Beden Eğitimi dersleri öncesi ve sonrası spor salonlarının, soyunma odalarının ve dolap kapaklarının hijyen bezleriyle silinerek, temizlenmesi sağlanmıştır.

4. Öğrenciler soyunma odalarına 5 kişilik gruplar halinde kontrollü olarak alınmıştır.

5. Beden Eğitimi derslerinde fiziksel mesafe çemberleri öğrenciler için önceden hazırlanarak, çemberler arasında en az iki metre mesafe olmasına dikkat edilmiştir. (Soyunma odasından çıkan öğrenci kendi çemberinin içinde dersin başlamasını bekler. Isınma, soğuma, uygulamaları temel jimnastik hareketleri ve ders işleyişi ile ilgili bilgilendirmelerde, öğrencilerinin çember içinde olmasına dikkat edilir.)

6. Topla yapılacak uygulamaların tamamında her öğrenciye bir top verilmesi ve çalışmanın aynı topla yapılması sağlanmıştır.

7. Spor salonlarının dışında, uygun hava koşullarında fiziksel mesafe çemberleri kullanılarak okul bahçesinde ders uygulamaları planlanmıştır.

8. Bahçe törenlerinde, öğrencilerin, geniş kol ve derin kol sıralamalarındaki

fiziksel mesafe koşullarının sağlanması için zemin işaretleri planlanmıştır.

9. Milli Eğitim Bakanlığı, Spor Bakanlığı ve Gençlik Spor Müdürlüğünün açıkladığı antrenman ve egzersiz programlarıyla ilgili pandemi talimatları takip edilmiştir.

6. PANDEMİ DÖNEMİ UYGULANAN / UYGULANACAK AKADEMİK FAALİYETLER

Amaçlar:

1.Pandemi sürecinde gerçekleştirilen / gerçekleştirilecek eğitim öğretim süreçlerini yeni normal koşullarda akademik ve psiko-sosyal olarak nasıl planlanması ve sürdürülmesi gerektiğini belirlemek,

2. Akademik planlamaları az temas gerektirecek şekilde yapmak,

3. Yaşanan süreçte öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerinin takibinin dokümantasyonunu oluşturmak,

4.Uzaktan eğitim sürecinde eğitimde ölçme ve değerlendirmeye ilişkin olası eksiklikleri yeni normale göre planlamak,

5.Uzaktan eğitim sürecini değerlendirerek (anketler v.b.) gerekli alanlarda iyileştirmeler planlamak,

6.1. 1., 2., 3. ve 4 Sınıflar

1. sınıflar (1-A, 1-B ,1-C, 1-D olmak üzere 4 şube),

2. sınıflar (2-A, 2-B olmak üzere 2 şube),

3. sınıflar (3-A, 3-B olmak üzere 2 şube),

4.sınıflar (4-A, 4-B olmak üzere 2 şube) toplam 10 şubeden oluşmaktadır.

Uzaktan eğitim süreci öncesinde yapılan planlamaya göre, tüm sınıflar Perculus+ Öğrenme Yönetim Sistemi ( EYOTEK) öncelikli olmak üzere, diğer çevrimiçi öğrenme platformları kullanarak yürütmüştür.

Çevrimiçi Öğrenmede Kullanılmış/Kullanılan Kaynaklar

Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen derslerin tümü canlı olarak yürütülmüştür. Ayrıca, canlı olarak yürütülen her ders sistem içerisinde otomatik olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir sebeple, derse katılamayan öğrenciler diledikleri zaman bu derslere erişim sağlayabilmiş ve tekrar izleyebilmiştir.

Perculus+ sistemine ek olarak, EYOTEK sistemi öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde/sonrasında OKULSİS aracılığıyla öğrencilerimiz gerekli dokümanlara ulaşabilmektedir.

1., 2., 3. ve 4 Sınıflar Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sayısal Veriler

16.03.2020 ile 19.06.2020 arasındaki süreçte Özel Yeşeren Okulları’nda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde ilkokul bölümünde ders sayısının sınıflara göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

1. SINIFLAR

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Türkçe

01.04.2020

5

60

1800

Matematik

01.04.2020

5

60

1800

Hayat Bilgisi

01.04.2020

2

24

720

2. SINIFLAR

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Türkçe

01.04.2020

4

48

1440

Matematik

01.04.2020

5

60

1800

Hayat Bilgisi

01.04.2020

3

36

1080

3. SINIFLAR

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Türkçe

01.04.2020

5

60

1800

Matematik

01.04.2020

4

48

1440

Hayat Bilgisi

01.04.2020

1

12

360

Fen Bilimleri

01.04.2020

2

24

720

4. SINIFLAR

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Türkçe

01.04.2020

4

48

1440

Matematik

01.04.2020

5

60

1800

Sosyal bilgiler

01.04.2020

2

24

720

Fen bilimleri

01.04.2020

3

36

1080

Sürecin Değerlendirilmesi:

Uzaktan eğitim süreci Perculus sistemi üzerinden 12 hafta,belirtilen ders saatleri ölçüsünde yapılmış ve tüm konular tamamlanmıştır. Öğrencilerimize tekrar yapmak amacıyla 17.08.2020 tarihi itibarıyla telafi eğitimleri Perculus sistemi üzerinden uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmiştir.

 1. .2. Türkçe / Türk Dili Edebiyatı ve Sosyal Bilimler Bölümünün çalışmaları

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sayısal Veriler

16.03.2020 ile 19.06.2020 arasındaki süreçte Özel Yeşeren Okulları’nda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde TDE ve Sosyal Bilimler ders sayılarının eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

LİSE

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

9.Sınıf

16.03.2020

5

70

2800

10. Sınıf

16.03.2020

2

28

1120

11. Sınıf

16.03.2020

4

56

2240

12.Sınıf

16.03.2020

5

70

2800

TARİH

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Anadolu9.Sınıf

16.03.2020

1

14

560

10. Sınıf

16.03.2020

1

14

560

11. Sınıf

16.03.2020

3

42

1680

12.Sınıf

16.03.2020

5

70

2800

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Fen 9.Sınıf

16.03.2020

1

14

560

10. Sınıf

16.03.2020

1

14

560

11. Sınıf

16.03.2020

1

14

560

Sosyal Bilimler Bölümü, Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden oluşmaktadır. Uzaktan eğitim süreci öncesinde yapılan planlamaya göre, tüm bölümler çalışmalarını Perculus+ Öğrenme Yönetim Sistemi öncelikli olmak üzere, diğer çevrimiçi öğrenme platformları kullanarak yürütmüştür.

Çevrimiçi Öğrenmede Kullanılmış/Kullanılan Kaynaklar

Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen derslerin tümü canlı olarak yürütülmüştür. Ayrıca, canlı olarak yürütülen her ders, sistem içerisinde otomatik olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla herhangi bir sebeple, derse katılamayan öğrenciler diledikleri zaman bu derslere erişim sağlayabilmiş ve tekrar izleyebilmiştir.

Perculus+ sistemine ek olarak, anlatılan konuların pekiştirilmesi amacıyla Google Forms üzerinden Konu Kazanım Testleri hazırlanıp uygulanmıştır. Test sonuçları sınavın bitiminde öğrencilerin e-posta adreslerine iletilmiştir. Daha sonra, sınav soruları ek dersler planlanarak her sınıf grubunda çözülmüştür.

12. Sınıflarda ise Rehberlik Birimi’nin belirlemiş olduğu tarihlerde online TYT AYT deneme sınavları, ilgili yayınların internet sayfalarından öğrencilere uygulanmıştır.

MEB Kazanım Testleri PDF olarak Okul Yönetim Sistemine yüklenip, öğrencilerin yararlanması için bilgi verilmiştir.

Tüm bu çalışmalara ek olarak bütün kademelere MEB’in hazırladığı EBA TV platformu hakkında öğrenciler bilgilendirilmiştir. Derslerini pekiştirmek amacıyla EBA TV’nin de takibinin önemi vurgulanmıştır.

Ortaokul Sosyal Bilgiler derslerinde ise, Konu Kazanım Testleri Google Forms üzerinden uygulanmıştır.

EYOTEK Öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde/sonrasında EYOTEK aracılığıyla öğrencilerimiz gerekli dokümanlara ulaşabilmektedir.

Türkçe / Türk Dili ve Edebiyatı ve Sosyal Bilimler Bölümü Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sayısal Veriler

16.03.2020 ile 19.06.2020 arasındaki süreçte Özel Yeşeren Okulları’nda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde TDE ve Sosyal Bilimler ders sayılarının eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

LİSE

TÜRK DİLİ ve EDEBİYATI

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

9.Sınıf

16.03.2020

5

70

2800

10. Sınıf

16.03.2020

2

28

1120

11. Sınıf

16.03.2020

4

56

2240

12.Sınıf

16.03.2020

5

70

2800

TARİH

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Anadolu 9.Sınıf

16.03.2020

1

14

560

10. Sınıf

16.03.2020

1

14

560

11. Sınıf

16.03.2020

3

42

1680

12.Sınıf

16.03.2020

5

70

2800

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Fen 9.Sınıf

16.03.2020

14

560

10. Sınıf

16.03.2020

14

560

11. Sınıf

16.03.2020

14

560

FELSEFE

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

11. Sınıf

16.03.2020

1

14

560

12.Sınıf

16.03.2020

2

28

1120

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

11. Sınıf

16.03.2020

1

14

560

12.Sınıf

16.03.2020

1

28

1120

ORTAOKUL

TÜRKÇE

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

5. Sınıf

16.03.2020

4

56

1680

6. Sınıf

16.03.2020

5

70

2100

7.Sınıf

16.03.2020

6

84

2520

8. Sınıf

16.03.2020

6

84

2520

SOSYAL BİLGİLER

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

5. Sınıf

16.03.2020

2

28

840

6. Sınıf

16.03.2020

2

28

840

7.Sınıf

16.03.2020

3

42

1260

İNKILAP TARİHİ ve ATATÜRKÇÜLÜK

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

8. Sınıf

16.03.2020

3

42

1260

DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

7. Sınıf

16.03.2020

-

-

-

8. Sınıf

16.03.2020

1

14

420

Sürecin Değerlendirilmesi

Uzaktan eğitim süreci Perculus sistemi üzerinden 14 hafta, belirtilen ders saatleri ölçüsünde yapılmış ve tüm konular tamamlanmıştır. Öğrencilerimize tekrar yapmak amacıyla 17.08.2020 tarihi itibarıyla telafi eğitimleri Perculus sistemi üzerinden uzaktan eğitim ile gerçekleştirilmiştir.

6.3.Matematik Bölümünün Çalışmaları

Matematik Bölümü; Uzaktan eğitim süreci öncesinde yapılan planlamaya göre, tüm derslerini Perculus + öncelikli olmak üzere, diğer çevrimiçi öğrenme platformları kullanarak yürütmüştür.

Çevrimiçi Öğrenmede Kullanılmış/Kullanılan Kaynaklar ve Uygulamalar

Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen derslerin tümü canlı olarak yürütülmüştür. Ayrıca, canlı olarak yürütülen her ders sistem içerisinde otomatik olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir sebeple, derse katılamayan öğrenciler diledikleri zaman bu derslere erişim sağlayabilmiş ve tekrar izleyebilmiştir.

Perculus+ sistemine ek olarak, anlatılan konuların pekiştirilmesi amacıyla Google Forms sistemi üzerinden Konu Kazanım ve Konu Tarama Testleri uygulanmıştır. Sonuçlar sınav bitiminde öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ayrıca sınav soruları ek dersler planlanarak her sınıf grubunda çözülmüştür.

12. Sınıflarda ise Rehberlik Biriminin belirlemiş olduğu tarihlerde online olarak TYT-AYT deneme sınavları, ilgili yayınların internet sayfaları üzerinden uygulanmıştır.

MEB Kazanım Testleri PDF olarak Okul Yönetim Sistemine (EYOTEK) yüklenip, öğrencilerin yararlanması için bilgi verilmiştir. Bu sistem öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus + sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde ve sonrasında EYOTEK aracılığı ile öğrencilerimiz gerekli dökümanlara ulaşabilmektedir.

Ortaokul Matematik derslerinde ise, Konu Kazanım Testleri Google Forms üzerinden tüm gruplara ayrı ayrı uygulanmıştır.

Tüm bu çalışmalara ek olarak bütün kademelere MEB’in hazırladığı EBA TV platformu hakkında öğrenciler bilgilendirilmiştir. Derslerini pekiştirmek amacıyla EBA TV’nin de takibinin önemi vurgulanmıştır. EBA sisteminde hazır bulunan sınavlar öğrencilere uygulandıktan sonra, sınav sonuçları aynı sistem üzerinden öğrencilere iletilmiştir.

Matematik Bölümü Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sayısal Veriler

16.03.2020 ile 19.06.2020 arasındaki süreçte Özel Yeşeren Okulları’nda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde Fen-Anadolu Lisesi ve Ortaokul kısımlarında Fen Bilimleri ders sayı dağılımları eğitim kademelerine göre aşağıda belirtilmiştir. Geometri dersleri toplam ders saatleri içinde verilmiştir:

LİSE

MATEMATİK

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

ORTAOKUL

MATEMATİK

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

5. Sınıf

6. Sınıf

7.Sınıf

8. Sınıf

Sürecin Değerlendirilmesi

6.4. Fen Bölümünün Çalışmaları

Fen Bilimleri Bölümü Lise düzeyinde Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerini ortaokul düzeyinde ise Fen bilimleri dersini anlatmaktadır. Uzaktan eğitim süreci öncesinde yapılan planlamaya göre, tüm bölümler derslerini Perculus + öncelikli olmak üzere, diğer çevrimiçi öğrenme platformları kullanarak yürütmüştür.

Çevrimiçi Öğrenmede Kullanılmış/Kullanılan Kaynaklar ve Uygulamalar

Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen derslerin tümü canlı olarak yürütülmüştür. Ayrıca, canlı olarak yürütülen her ders sistem içerisinde otomatik olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir sebeple, derse katılamayan öğrenciler diledikleri zaman bu derslere erişim sağlayabilmiş ve tekrar izleyebilmiştir. Ayrıca anlatılan konuların görsel olarak pekiştirilmesi amacı ile lise ve ortaokul gruplarında laboratuvar dersleri uygulanmıştır.

Perculus+ sistemine ek olarak, anlatılan konuların pekiştirilmesi amacıyla Google Forms sistemi üzerinden Konu Kazanım ve Konu Tarama Testleri uygulanmıştır. Sonuçlar sınav bitiminde öğrencilerin e-posta adreslerine gönderilmiştir. Ayrıca sınav soruları ek dersler planlanarak her sınıf grubunda çözülmüştür.

12. Sınıflarda ise Rehberlik Biriminin belirlemiş olduğu tarihlerde çevrimiçi olarak TYT-AYT deneme sınavları, ilgili yayınların internet sayfaları üzerinden uygulanmıştır.

MEB Kazanım Testleri PDF olarak Okul Yönetim Sistemine (EYOTEK) yüklenip, öğrencilerin yararlanması için bilgi verilmiştir. Bu sistem öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus + sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde ve sonrasında EYOTEK aracılığı ile öğrencilerimiz gerekli dokümanlara ulaşabilmektedir.

Ortaokul Fen bilimleri derslerinde ise, Konu Kazanım Testleri Google Forms üzerinden tüm gruplara ayrı ayrı uygulanmıştır. 5. 6. ve 7. sınıflara perculus+ sistemi üzerinden Eğlenceli Bilim Etkinlikleri adında laboratuvar çalışmaları yapılmıştır. Bu etkinlikler de üç öğretmen aynı anda çevrimiçi oturum açıp sınıf ortamında gibi öğrencilere deneyler ve bu deneylerle ilgili görseller sunmuşlardır. Ayrıca öğrencilere ders sonunda yapılan deneylerle ilgili sorular sorularak konu pekiştirmeleri desteklenmiştir. 8. Sınıflarda konular laboratuvar çalışmaları ile desteklenmiştir. Yine 8. sınıflarda Rehberlik Biriminin belirlemiş olduğu tarihlerde çevrimiçi olarak deneme sınavları uygulanmıştır.

Tüm bu çalışmalara ek olarak bütün kademelere MEB’in hazırladığı EBA TV platformu hakkında öğrenciler bilgilendirilmiştir. Derslerini pekiştirmek amacıyla EBA TV’nin de takibinin önemi vurgulanmıştır.

Fen Bölümünün Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sayısal Veriler

16.03.2020 ile 19.06.2020 arasındaki süreçte Özel Yeşeren Okulları’nda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde Anadolu Lisesi ve Ortaokul kısımlarında Fen Bilimleri ders sayı dağılımları eğitim kademelerine göre aşağıda belirtilmiştir. Yapılan Ek Dersler ve Laboratuvar çalışmaları toplam ders sayısına dahil edilmiştir.

LİSE

FİZİK

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

KİMYA

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

BİYOLOJİ

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

ORTAOKUL

FEN BİLİMLERİ

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders

Saati Süresi

(DAKİKA)

5. Sınıf

6. Sınıf

7.Sınıf

8. Sınıf

Sürecin Değerlendirilmesi

LİSE

FİZİK

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

KİMYA

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

BİYOLOJİ

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

9.Sınıf

10. Sınıf

11. Sınıf

12.Sınıf

ORTAOKUL

FEN BİLİMLERİ

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

5. Sınıf

6. Sınıf

7.Sınıf

8. Sınıf

Sürecin Değerlendirilmesi

6.5. Yabancı Diller Bölümünün Çalışmaları

Yabancı Diller Birimi İngilizce, Almanca ve İspanyolca bölümlerinden oluşmaktadır. Uzaktan eğitim süreci öncesinde yapılan planlamaya göre, tüm bölümler Perculus+ ve diğer çevrimiçi öğrenme platformları kullanarak yürütmüştür.

Çevrimiçi Öğrenmede Kullanılmış/Kullanılan Kaynaklar

Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen derslerin tümü canlı olarak yürütülmüştür. Ayrıca, canlı olarak yürütülen her ders sistem içerisinde otomatik olarak kaydedilmiştir. Dolayısıyla, herhangi bir sebeple, derse katılamayan öğrenciler diledikleri zaman bu derslere erişim sağlayabilmiş ve tekrar izleyebilmiştir.

Perculus+ sistemine ek olarak, uzaktan eğitim sürecinde kullanılan diğer kaynaklar aşağıda belirtilmiştir:

İNGİLİZCE

Kaynak Adı

İçerik ve Etkinlikler

Audio destekli hikâye kitapları, hikâye kitapları ile ilgili görsel etkinlikler, oyunlar vb.

Ders kitaplarındaki içerik ile ilgili birçok ek etkinlik ve alıştırma kaynağı içermektedir. Öğrencinin gerçekleştirdiği her etkinlik ilgili öğretmenimiz tarafından izlenebilmekte ve öğrenci-öğretmen iletişimi sağlanmaktadır. Sistem üzerinden öğrencilerimize geriye ve ileriye dönük bildirimler yapılabilmektedir. Bu platform, öğrencilerin dinleme, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek üzere düzenlenmiştir.

Öğrencilerin bireysel çalışabileceği, İngiliz öğretmenler tarafından anlatılan videolar aracılığıyla dil bilgisi konularını tekrar edebileceği, dinleme, konuşma, okuma ve yazma etkinlikleri yapabileceği bir platformdur. Platform üzerinden öğrencilerimizin gerçekleştirdiği her etkinlik, öğretmenlerimiz tarafından takip edilebilmekte ve öğrencilerimizle geri bildirim verilmektedir.

Öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde/sonrasında EYOTEK aracılığıyla öğrencilerimiz gerekli dokümanlara ulaşabilmektedir.

ALMANCA

Kaynak Adı

İçerik ve Etkinlikler

Kaynağın içeriğinin tümü görsel öğeler ve duyduğunu anlamayı destekleyen materyaller ile hazırlanmıştır. Dilin özellikle oyunlar ile öğrenilmesine yardımcı olmaktadır.

EYOTEK

Öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde/sonrasında OKULSİS aracılığıyla öğrencilerimiz gerekli dokümanlara ulaşabilmektedir.

İSPANYOLCA

Kaynak Adı

İçerik ve Etkinlikler

Kaynağın içeriğinin tümü görsel öğeler ve duyduğunu anlamayı destekleyen materyaller ile hazırlanmıştır. Dilin özellikle oyunlar ile öğrenilmesine yardımcı olmaktadır.

.

EYOTEK

Öğrencilerin ders içerikleri ve ödevlerini takip etmek için kullanılmaktadır. Perculus+ sisteminde gerçekleştirilen dersler öncesinde/sonrasında EYOTEK aracılığıyla öğrencilerimiz gerekli dokümanlara ulaşabilmektedir.

Yabancı Diller Birimi Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sayısal Veriler

16.03.2020 ile 19.06.2020 arasındaki süreçte Özel Yeşeren Okulları’nda gerçekleştirilen uzaktan eğitimde yabancı dil ders sayısının eğitim kademelerine göre dağılımı aşağıda belirtilmiştir:

İNGİLİZCE

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Toplam Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

ALMANCA

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

İSPANYOLCA

Kademe

Başlangıç Tarihi

Haftalık Ders Sayısı

Süreç Boyunca Yapılan Toplam Ders Sayısı

Toplam Ders Saati Süresi (DAKİKA)

Anaokulu

İlkokul

Ortaokul

Lise

Sürecin Değerlendirilmesi

 1. PANDEMİ DÖNEMİ PSİKOSOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI

Amaç: Özel Yeşeren Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından hazırlanan rehber, pandemi sürecinde öğrencilerin, velilerin ve öğretmenlerin, ‘pandeminin psikolojik etkileri hakkında bilgilendirilmesi, kaygılarıyla baş etmelerine destek olunması, psikolojik iyilik hali ve dayanıklıklarını artırılması’ amacıyla oluşturulmuştur.

Yöntem:Pandemi süreci her yaş grubundan insanı fazlasıyla etkilemiş olsa da bazı gruplar üzerinde etkisi ve sonuçları çok daha farklı şekilde ortaya çıkmaktadır. Pandeminin olumsuz etkilerini en aza indirgeyebilmenin amaçlandığı planlama ilkokul/ortaokul ve lise öğrencileri için ayrı ayrı yapılmıştır. Yapılan planlamalar şu şekildedir:

OKULLAR AÇILMADAN ÖNCE YAPILAN ÇALIŞMALAR

OKULLAR AÇILINCA YAPILACAK OLAN
ÇALIŞMALAR

ÖĞRENCİ

BİREYSEL TANIŞMA GÖRÜŞMELERİ
Öğrencilerle bireysel tanışma görüşmeleri yapılarak, süreci nasıl geçirdikleri hakkında ön bilgi edinildi.

ÖĞRENCİ

OKULA UYUM DESTEK ÇALIŞMALARI
Anaokulu öğrencilerinin yüz yüze eğitim sürecine daha erken başlamalarıyla okula uyumlarını gözleyebilmek adına okula giriş ve çıkışlarda anaokulu kısmında bulunularak, destek veriliyor.

OKULA UYUM BİREYSEL DESTEK ÇALIŞMALARI
Okula uyum konusunda zorlanan öğrencilere bireysel destek veriliyor.

SINIF ETKİNLİKLERİ
* ''Duygularımız'' konusu işlenerek, temel duygular dışındaki duygulara karşı farkındalık oluşturulması, bu süreçte hissettiği duyguları farkına vararak ifade edebilmesini amaçlanıyor.
* ''Ben yapabilirim'' düşüncesi temele alınarak neler yapabileceğini fark etmesini ve sorumluluk bilinci çalışması planlanmıştır.
* ''Paylaşma'' konusu işlenerek paylaşmanın önemini fark etmesine yönelik çalışma yapılması planlanmıştır.
* ''Akran ilişkileri'' konusu temele alınarak akran iletişimi ve etkiletişimi çalışmalarının yapılması planlanmıştır.
* ''Kişisel sınırlar'' temelinde bireylerin sınırlarını fark etmesi ve bu doğrultuda davranmayı öğrenmesi için etkinlik planlanmıştır.

  1. Gelişimsel Dönemlere Özgü Yaklaşım Önerileri

7.1.1.Anaokulu Öğrencileri İçin Öneriler;

- Belli yaş gruplarında çocukların ruhsal, zihinsel, motor, sosyal becerilerinikazanmalarını sağlayan faaliyetler,

- Bakteri, mikrop, virüs gibi görmedikleri canlıları anlamak ve anlamlandırmaçalışmaları,

- Kaygı durumunu artırıcı “belirsizlik” duygusu ile başa çıkabilme çalışmaları,

7.1.2. İlkokul Öğrencileri İçin Öneriler;

- Arkadaşlık ilişkileri, özellikle öğretmen ile kurulacak iletişimlerin ruhsal gelişimi ve psikolojik iyilik hali için önemine ilişkin çalışmalar,

- Riskler konusunda bilgi verme, kaygı düzeyini en aza indirme çalışmaları,

- Uyku, yemek, teknoloji kullanımı, oyun oynama ve ders saatlerini mümkünolduğunca sabit tutma ile ilgili çalışmalar,

- Belli rutinlerin korunmasına yönelik çalışmalar,

- Her çocuğun kaygı düzeyinin ve stresle

7.1.3. Ortaokul Ve Lise Öğrencileri İçin Öneriler;

- Karşı karşıya olunan tehlikenin farkında olunmasına yönelik çalışmalar,

- Bilimsel verileri ergen-gençlerle paylaşmak, okumalarını sağlamak, kendilerineayrı bir birey olarak değer verildiğini hissettirerek daha uyumlu ve salgınkarşısında daha uygun tepkiler vermelerini sağlama çalışmaları,

- Psikososyal destek çalışmalarında özellikle vurgulanması gerekennoktanın, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının bizlerin seçimi olmadığı ancaksüreci nasıl yaşayacağımızın bizlerin seçimi olacağı

 1. REFERANSLAR

 • Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ortak yayını “Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu”
 • Bilimsel Danışma Kurulu tarafından hazırlanan 17 Temmuz 2020 tarihli T.C Sağlık Bakanlığı “Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi

 1. DOKÜMANDA KULLANILAN TANIMLAR

Pandemi: Mikroorganizmaların neden olduğu, insanların daha önce maruz kalmadığı bir hastalığın küresel salgını

Dezenfeksiyon: Cansız ortam ve yüzeylerin mikroorganizmalardan temizlenmesi

Antisepsi: Canlı doku ve yüzeylerin mikroorganizmalardan temizlenmesi

Dezenfektan: Dezenfeksiyon amacı ile kullanılan kimyasal Antiseptik: Antisepsi amacı ile kullanılan kimyasal

İzolasyon: Hastalığın yayılmasını önlemek için hasta insanları sağlıklı insanlardan ayırma yöntemi

Paylaş