Duyurular

Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlik Modülü

24 Mayıs 2019
Değerli Veliler,
​​​​​​

Millî eğitim bakanlığı tarafından uygulanmaya başlanan sosyal etkinlik modülü gereği öğrencilerin okul içinde ve dışında gerçekleştirdikleri bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmaları okuduğu okul tarafından e-okula girilerek kayıt altına alınacaktır. uygulama gereği anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, millî eğitim bakanlığı tarafından uygun görülen kurum ve kuruluşlarda eğitim öğretim hayatı boyunca elde ettiği dereceler, başarılar veya çalışmalar öğrencinin modülünde yer alacaktır.
-Öğrencilerin okul dışında gerçekleştirdiği bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif alanlardaki etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarının e-okul yönetim bilgi sistemi sosyal etkinlik modülüne işlenebilmesi için aşağıda yer alan sosyal etkinlik bilgilendirme formunun ilgili kurum tarafından doldurulup, onaylanması ve aslının veli tarafından okulumuz öğrenci işlerine teslim edilmesi gerekir.
- Sosyal etkinlik bilgilendirme formu, öğrencinin okul dışı bireysel etkinlikler kapsamında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ile toplum hizmeti çalışmalarına katılım sağladığına, bu çalışmalarda performans gösterdiğine veya ürün ortaya koyduğuna ilişkin kurum ve kuruluşlardan aldığı belgedir.
Sosyal etkinlik bilgilendirme formunun geçerli olabilmesi için ilgili kurum kuruluşça formda istenilen bilgilerin eksiksiz doldurulması gerekmektedir.
- Sosyal etkinlikler, şu an için öğrencilere yapılan merkezi sınavlarda herhangi bir puan katkısı sağlamamaktadır.
- 2018-2019 öğretim yılında sisteme veri girişi 31 Mayıs 2019 tarihine kadar yapılmalıdır.
Bilginize sunarız.
 
ÖZEL YEŞEREN OKULLARI
ÖZEL YEŞEREN LİSESİ
31 ms