Bilgisayar Laboratuvarı

COMPUTER LAB

21. yüzyılın getirdiği değişimlere uyum sağlamak ve yaşadığımız çağa uyumlanmanın gereği tartışılmazdır. Teknolojiyi sadece kullanmak değil; anlamak, tasarlamak ve geliştirmek öncelikli hedeflerimiz arasındadır.

Bilgisayar derslerimiz son teknoloji ile donatılmış bilgisayar laboratuvarımızda yapılmaktadır. Okulumuzdaki bilgisayar laboratuvarı teknolojik üstünlüğüyle öğrenme sürecini eğlenceli hale getirmekte; öğrencilerin bilgisayarı sadece bir oyun aracı değil, problem çözme ve bilgiye ulaşma aracı olarak kullanmalarını mümkün kılmaktadır. iMac laboratuvarlarında temel ve ileri derecede bilişim teknolojileri eğitimi verilmektedir.

Öğrencilerimiz Robotik uygulamalar yaparak, analitik düşünme becerilerini geliştiriyor. Yaratıcılıklarını destekleyici çalışmalar ile bireysel tasarımlarını oluşturmaları sağlanıyor. Öğrenciler, adım adım mekanik yapıların nasıl çalıştıklarını keşfederken, bu düzenekleri hem tasarlayarak hem de kodlayarak hayata geçirip üreten nesil olma yolunda ilerlemektedir. Laboratuvarımız tüm bu çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır.