Anaokulu

Okul Öncesinde Neden Biz?


Eğitim öğretim yolculuğunda başarılı olmanın yolu, erken çocukluk döneminden geçer. Öncelikle öğrenme çocuklarımızın kendi yaşamını da kapsayan içsel bir süreçtir. Bu süreç çocuklarımızın kendini keşfettiği, farklılıkları gördüğü, yeteneklerini keşfettiği harika ve heyecan verici bir serüvendir. Bu serüvene doğru enstrümanlarla eşlik etmek, uygulanan programın içeriğiyle doğru orantılıdır.


Siz değerli anne, babalar ve eğitimci olarak bizler, bu serüvende yer almaktan ve en değerli varlıklarımıza bu yolda rehber olarak eşlik etmekten dolayı sonsuz mutluluk duyuyoruz. Kendi öyküsünün baş kahramanı olacak çocuklarımıza açacağımız sayfayı önemsiyoruz.
Çünkü;
Çocukluk dönemi, tüm temel ihtiyaçların doğru bir şekilde giderilmesiyle başarıya ulaşır. Bu süreçte aralanan kapıdan sızan ışıkla sürekli keşif başlar. Çocuk, duyularını kullanır ve hisseder. Dokunur, tadar, koklar, görür ve farklıkları keşfetmenin ilk adımlarını atar. Farklılıkları gördükçe soru sorar, sordukça merak eder. En önemli şey, sorularına cevap alması, denemelerine fırsat verilmesi ve ortaya koyduğu düşünce ya da ürünlerine doğru bir bakışla yaklaşmaktır. Hedefimiz sadece bakan çocuklar değil baktığını gören bireyler yetiştirmektir.


Tüm bunlar Özel Yeşeren Anaokullarında;


Oyun temelli öğrenme ile çocuklarımız ilk öğrenme yolu ve çevreyle etkileşimde olduğu dil oyundur. Çocuklar, bilgiye oyun, gözlem ve duyularını kullanarak ulaşır. Bu nedenle çocuklar için oyun, dış dünya ve hayal dünyasının birleşimidir. Bu birleşim yapılandırılmış, yarı yapılandırılmış ve yapılandırılmamış oyunlarla sağlanır. Çocuklarımızın İhtiyaç duydukları yaratıcılığı, hayal gücünü, keşfetme duygusunu, merak etmesini ve düşünmelerine olanak sağlayan programa dahil edilir. Aynı zamanda kendilerini oyunla geliştirmelerine ve daha rahat ifade etmelerine rehberlik edilir. Oyunda, çocukların bedeni ve düşünme süreçleri uyumlu bir şekilde çalışır. Sosyal, duygusal, psikomotor, bilişsel ve dil gelişimine önemli katkılar sağlayan zeka oyunları da programda yer almaktadır.


Proje tabanlı öğrenme modeliyle çocuk merkezli öğrenmeyi temel alınır. Yaparak, yaşayarak öğrenme, bağımsız düşünme ve eleştirel düşünme alışkanlığı, problem çözme becerileri, öğrenme sürecinde aktif olmaları, bireysel ve ekip çalışmasında yer almaları sağlanır. Programda gelişimsel hedefler temel alınır ve çocuklar bütünleştirilmiş etkinliklere dahil edilir.


Aktif öğrenme yaklaşımıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan iki soru ve bu sorulara verilen yanıtlar çocuklarımızla öğretmenlerimizin eğitim içerikleriyle olan bağını kalıcılaştırır. Öncelikle öğrenme çocukların kendi yaşamını da kapsayan içsel bir süreç olduğu için, öğrenen kendi öğrenmesinde sorumluluk alır. Çocuğun öğrenmeyi öğrenmiş olması öncelikli hedeflerimizdendir. Öğretmenlerimiz öğrenen çocuğa, çoklu öğrenme ve değerlendirme fırsatı verir. Yani iyi birer rehber olmaya çalışır.


Öğrenme merkezinde öğrenmeyle çocuklarımızın zihinsel gelişimi hızlandırılır. Bu sürecin bir yolu da seçim yapma olanağı tanımaktan geçer. Öğrenme merkezlerindeki alanlar, çocuklarımızın istekleri doğrultusunda hareket etmelerini, sadece bilişsel gelişimi değil, sosyal ve duygusal alanını da besler. Arkadaş seçimini özgürce yaptıkları bu merkezler, farklılıkları yaşamalarına ve çatışmalara ya da iş birliğine olanak sağlar. Yapılandırılmamış oyun merkezleri sayesinde çocuklarımız en doğal davranışlarıyla gözlenir ve değerlendirilir.


Sanat ve yaratıcılık atölyelerinde çocuklarımızı özgür ve farklı fikirlerle buluşturuyoruz. Fikirlerini ifade eden ve kendi başına bir şeyler yaratan olmanın keyfini yaşarlar. Hayal gücünü kullanmaları desteklenir. Verilen tek bir materyalle yaratıcılıkları geliştirilir. Materyal sayıları arttırılarak bütünsel ve kombinasyon çalışmaları yapılır. Hem bireysel hem grup çalışmalarında yer alan çocuklarımız iş birliğini ve paylaşım becerilerini geliştirirler. Ayın sanatçısı, öğrenme sürecini entelektüel kazanıma çevirir. Sanat ve yaratıcılık bir ders saatine sıkıştırılmaz, disiplinler arası yaklaşımla ele alınır. Görsel sanatlar ve seramik etkinliği sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni rehberliğinde çift dil olarak yürütülür.


Erken okuryazarlık çalışmalarıyla çocuklarımızın alıcı ve ifade edici becerilerinin geliştirildiği programlar temel alınır. Sözel ifade gücü, ses bilgisi farkındalığı, kelime dağarcığı, fonolojik duyarlılık ile gelişim gösterirken görsel okuryazarlığı da beslenir. Görsel okuma çalışmaları eşliğinde ifade etme becerisi, anlatım dizgisi, yorumlama becerisi ve neden-sonuç ilişkisi kurma becerileri geliştirirler. Zamanı doğru aktarma ve tanımlama alanları desteklenir. Psikometri gelişimleri değerlendirilir.


Spor yoluyla sağlıklı yaşam biçimi hedeflenir. Sportif etkinliklerle bedensel gelişimleri desteklenir. Bireysel ve takım sporlarında takım çalışmasının ve iş birliğinin yararları, bireysel alanlarda ise yetenekleri keşfedilir. Bedensel devinimlere ritim eklenir ve keyifli bir etkinliğe dönüştürülür.


Teknoloji ve kodlama eğitimiyle çocuklarımız, analitik düşünme, dijital dil hakimiyeti, algoritma-fonksiyon gibi en temel kavramlarla tanışır. Kendini ifade etmenin bir diğer yolu olan dijital dil ile tanışır.


Yabancı dil eğitimiyle çocuklarımız, yoğunlaştırılmış İngilizce programına katılır. Aynı zamanda müzik, görsel sanatlar, seramik, drama dersleri çift dil olarak görülen etkinliklerdir. İngilizce eğitimi sadece hedef değil, aynı zamanda farklı disiplinlerle entegre edilmiş bir öğrenme standartıdır.


İkinci yabancı dil eğitimiyle çocuklarımız farklı kültürlere sahip Almanca ve İspanyolca ile tanışır. Diğer ana etkinliklerle bütünleştirilen ikinci yabancı diller, ortak kavram ve temalar eşliğinde yürütülür.


Müzik eğitimiyle çocuklarımız sanatın farklı bir diğer rengiyle tanışırlar. Yeşeren okullarında Orff öğretim tekniği ile müzik programı uygulanır. Programda yer alan müzik etkinliğinde farklı ses ve ritimlerle farklılıkları deneyimlerler. Beden ritmi perküsyon, doğal ritimler ve görsel okuma ile bütünleştirilmiş notalarla tanışırlar. Çocukların ritim duygusu geliştirilirken aynı zamanda dil gelişimine de katkıda bulunulur. Yetenekleri ve ilgileri oranında ilerlemeleri desteklenir. Müzik etkinliği sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni rehberliğinde çift dil olarak yürütülür.


Eğlenceli bilim atölyelerinde çocuklarımıza doğayı, insanı ve dünyayı nesnel bakış açısıyla değerlendirme becerisi kazandırmayı hedefleriz. Çocuklara, araştırma, deneme, hata yapma, fırsatları tanınırken, hatalarını kendi kendilerine düzeltmeleri için uygun ortamlar yaratılır. Reggio Emilia programında da yer alan sürekli araştırma, hayal gücünü kullanma- geliştirme, olaylar arasında neden-sonuç ilişkisi kurma gibi alanlarda çalışma fırsatları verilir. Bilimsel düşünme aşamaları geliştirilir; çocuklar araştırmaya teşvik edilir. Teoriler geliştirmeleri hedeflenir. Klasik bilgiyi bilen değil, düşünen, teori üreten, öğrendiği bilgiyi çözüm aşamasında kullanabilen becerilerin kazandırılması hedeflenir.


Drama atölyeleriyle çocukların dil, sosyal ve hareket gelişimini desteklemekle birlikte, onların yaratıcı ve kendini başkasının yerine koyabilen, çok yönlü düşünen, ayrıca özgüvenli bireyler olmalarına katkıda bulunulur. Gözlem yapma, doğaçlama, rol oynama, dramatizasyon gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanılır. Drama etkinliği sınıf öğretmeni ve İngilizce öğretmeni rehberliğinde çift dil olarak yürütülür.
#Yeşerenli olmak geleceğe emin adımlarla ilerlemektir.