Birsen Aksu İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRÜ

Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bölümü mezunu. 1997-1998 öğretim yılında özel bir okulda ana sınıfı öğretmeni olarak göreve başladı. Okul öncesi öğrencilerine yönelik yaptığı başarılı çalışmalarından dolayı Millî Eğitim Bakanlığı ve çalıştığı kurumlar tarafından teşekkür belgesi ile ödüllendirilmiştir. 2015-2016 öğretim yılında aynı okulda İlkokul Müdür Yardımcılığı görevini üstlenmiştir. Aksu, insan kaynakları “Mülakat Yöntem ve Teknikleri”, “Toplam Kalite Yönetimi ve Uygulamaları” seminerlerine katılmıştır. Türkiye Kalite Derneği (KALDER) tarafından düzenlenen EFQM Mükemmellik Modeli, Tanıtımı, Özdeğerlendirme, Müşteri Memnuniyeti, Süreç Yönetimi ve İyileştirmesi kurslarına devam etmiş ve sertifika almıştır.

2011 yılında Ege Çağdaş Eğitim Vakfında (EÇEV) “Yaratıcı Öğretmen Seminerleri” değerlendiriciliği yapmıştır.  Özel Ege Lisesi III. Okul Öncesi Çalıştayında “Okul Öncesi Eğitiminde Sarmal Eğitimle Öğretmenin Bir Günü” konulu sunumu gerçekleştirmiştir.  Aynı konu başlığı ile Ege Üniversitesi Atatürk Meslek Yüksekokulu Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde okuyan öğrencilere de sunum yapmıştır. Özel Ege Lisesi I. Okul Öncesi Bilim Şenliğinde jüri üyesi olarak görev almıştır. 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik drama oyunları ve hikâyeler yazan Aksu İngilizce bilmektedir.
1997 yılından bu yana çalıştığı kurumun ardından 2019-2020 öğretim yılında okul müdürü olarak Özel Yeşeren Ailesine katılmıştır.