ÖZEL YEŞEREN OKULLARI
ANADOLU LİSESİ ve FEN LİSESİ
2019 – 2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI 

OKUL GİRİŞ SINAVI

   16 Mart 2019 Cumartesi

Sınav Yeri  : Özel Yeşeren Anadolu Lisesi-Bornova Kampüsü
Sınav Süresi : 75 Dakika


SINAV OTURUMLARI

SAAT

SINIF

I.Oturum

10:00 – 11:15

8. SINIF

II.Oturum

12:30 – 13:45

9, 10 ve 11. SINIFLAR


Sınav Tarihi
Seans
Sınıf


Untitled Document Değerli Veliler, Sevgili Öğrenciler,

Özel Yeşeren Okulları “OkulSınavı” ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Aşağıda yer alan burs yönetmeliğindeki tüm maddeleri dikkatle okumanızı önemle rica ederiz. Okulumuza gösterdiğiniz ilgi için teşekkür eder, tüm çocuklarımıza başarılar dileriz.

1- Sınava katılmak için tüm öğrencilerin online kayıt yaptırması gerekmektedir.

2- Sınava müracaat 15 Ocak 2019 - 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılabilecektir.

3- Başvuru sırasında ekrana gelen Sınav Giriş Kartının çıktısını veya ekran görüntüsünü sınava gelirken yanınızda bulundurunuz.

4- Sınava katılacak öğrencilerin nüfus cüzdanlarını yanlarında getirmeleri ve sınav süresince yanlarında bulundurmaları zorunludur.

5- Öğrencilerin sınav saatinden en az 30 dakika önce Özel Yeşeren Anadolu Lisesinde olmaları gereklidir.

6- Okul giriş sınavı ile Özel Yeşeren Anadolu Lisesine öğrenci kabul edilmekte birlikte, Özel Yeşeren Fen Lisesine kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin Fen ve Matematik sorularının en az %85’ini doğru olarak cevaplaması zorunludur

7- Sınavda salon başkanı ve gözetmen olarak okulumuz öğretmenleri görev alacaklardır.

8- İl genelinde resmi ve özel okullarda öğrenim gören bütün öğrenciler sınavımıza girebilir.

9- Sınav sonuçları öğrencilere 20 Mart 2019 tarihinde okulumuz internet sitesinden duyurulacaktır.

10-  Sınavın ardından öğrencilere soru kitapçığı verilmeyecek olup sonuca itirazı olan öğrencilerin okula gelerek kitapçıklarını görmeleri mümkündür.


ÖZEL YEŞEREN ANADOLU LİSESİNE ARA KAYIT İLE GELECEK ÖĞRENCİLERİN EĞİTİM BURSUNA HAK KAZANMA KOŞULLARI


Özel Yeşeren Okullarında verilen/verilecek tüm burslar aşağıdaki çerçevede uygulanır.

1- Özel Yeşeren Okullarında verilen burslar eğitim-öğretim bursudur.

2- Özel Yeşeren Okullarında verilen burslar MEB yönetmeliklerine uygun olarak bir(1) eğitim-öğretim yılını kapsamaktadır.

3- Öğrencimizin bir eğitim-öğretim yılında almış olduğu burs, gelecek yıllarda sabit kalabilir, azalabilir, artabilir veya sona erebilir.

4- Okulumuzun hiçbir kademesinde yemek ve servis bursu bulunmamaktadır.

5- Özel Yeşeren Okulları Giriş Sınavı sonucuna göre aşağıdaki sınıf düzeylerinde ve belirtilen derecelere giren öğrenciler, tabloda gösterilen oranlarda burs hakkı kazanmaktadırlar. ( Bu öğrencilere maddi durumlarına bakılmaksızın ve burs talebinde bulunmalarına gerek kalmadan okul tarafından eğitim bursu verilmektedir.)


ÖĞRENCİNİN SINAV PUAN SIRALAMASI

9.SINIF

1 – 3. ÖĞRENCİLER

% 100

4 – 6. ÖĞRENCİLER

% 75

7 – 10. ÖĞRENCİLER

% 50

11 – 15. ÖĞRENCİLER

% 25ÖĞRENCİNİN SINAV PUAN SIRALAMASI

10.SINIF

11.SINIF

12.SINIF

1. ÖĞRENCİLER

% 100

% 100

% 100

2. ÖĞRENCİLER

% 75

% 75

% 75

3 – 5. ÖĞRENCİLER

% 50

% 50

% 50

6– 10. ÖĞRENCİLER

% 25

% 25

% 25


6- Tüm sınıflarda okula kayıtlar, bursluluk sınavı puan sıralamasına göre değil, okula kayıt için başvuru sırasına göre yapılacaktır. Burs için eşit puan alan öğrencilerden ilk kayıt yaptıran öğrenci burs almaya hak kazanacaktır.

7- Yukarıda açıklanan burs alma dereceleri ve oranları hiçbir şekilde değiştirilmez. Bu kuralın net, ilkeli ve herkese eşit mesafede uygulanması, öğrencilerimiz arasında adalet ve eşitlik sağlamaktadır. Önemle altını çizmek isteriz ki velilerimizden gelebilecek kişisel ve istisnai talepleri kabul etmek, bu talepte bulunmayan diğer velilerimize haksızlık etmek olacaktır.

8- 9.sınıfa kayıtlarda, burslar, MEB sınavlarına göre verilmektedir. Burs hakkı alabilecek puanlar her yıl okul müdürlüğü tarafından ilan edilmektedir. Lisede bursun devamı, burs dereceleri ve oranları ayrıca değerlendirilmektedir.

9- Öğrencimizin kazanmış olduğu burs hakkından faydalanması için her yıl okul tarafından ilan edilen tarih içinde kayıt yaptırması gerekmektedir. Bursluluk sınavı sonucunda elde edilecek burs 30 Mart 2019 tarihine kadar korunacak olup bu tarihe kadar kayıt yaptırmaması durumunda öğrenci bursunu kaybedecektir.

10- Okulumuza ara kayıt ile gelerek burs hakkı kazanmış öğrencilerimiz, Özel Yeşeren Okulları burs yönetmeliğinin tüm şartlarına tabi olurlar.

11-

  • 8.sınıfı okumakta olan öğrenciler, 8.sınıf MEB müfredatından,
  • 9.sınıfı okumakta olan öğrenciler, 9.sınıf 1.dönem MEB müfredatından,
  • 10.sınıfı okumakta olan öğrenciler, 9.sınıf MEB müfredatının tamamından ve 10.sınıf 1.dönem MEB müfredatından,
  • 11.sınıfı okumakta olan öğrenciler, 9.sınıf ve 10.sınıf MEB müfredatının tamamından ve 11.sınıfın 1.dönem MEB müfredatından sorumludurlar.

12- Özel Yeşeren Okulları Okul Giriş Sınavı Ücretsizdir.

13- Sınıf bazında soru sayıları;

8.  sınıf:

Ders

Türkçe

Matematik

Fen Bilimleri

Soru Sayısı

20

20

20


 


9. 10. ve 11. sınıflar:

Ders

Türk Dili ve Edb.

Matematik

Fizik

Kimya

Biyoloji

Soru Sayısı

20

20

7

7

6

ÖZEL YEŞEREN ANADOLU LİSESİNE ARA KAYIT İLE GELECEK ÖĞRENCİLERİN BURSLULUĞUNUN SONA ERME KOŞULLARI


1. Eğitim döneminin, gelecek yıllarında tekrar eden Genel Tarama (Bursluluk) Sınavlarında;

%100 burs hakkı elde eden öğrenci kendi sınıf düzeyinde ilk 5’in altına gerilerse, burs hakkı %75’e düşecektir.
%75 burs hakkı elde eden öğrenci kendi sınıf düzeyinde ilk 10’un altına gerilerse, burs hakkı %50’ye düşecektir.
%50 burs hakkı elde eden öğrenci kendi sınıf düzeyinin ilk 20’nin altına gerilerse, burs hakkı %25’e düşecektir.

2. Bursluluk hakkı kazanmış öğrenciler, kendilerine verilen tarihte kayıt yaptırmazlarsa bu haklarını kaybeder.

3. Bursluluk hakkı kazanmış öğrenci, herhangi bir disiplin suçu işlediğinde bursluluk hakkını kaybeder.

4. Yukarıdaki 1. 2. 3.  maddeler haricinde burs kazanan öğrenciler, bursluluk haklarını kaybetmez.

Okul Giriş Sınavına katılarak göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür eder, tüm öğrencilere başarılar dileriz.

ÖZEL YEŞEREN OKULLARI