Kulüpler

Münazara Kulübü

Dünyada ‘Liderlerin Oyunu’ olarak anılan münazara kazanmaya odaklı bir söz sanatıdır. Tez anti tez formatında yapılan tartışmada karşı tarafın görüşlerini çürüterek savunduğunuz konuyu kabul ettirme gibi becerilerin geliştirildiği kulübümüzde; öğrencilerin yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi başarabilen bireyler olmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Kulübümüzde öğrencilerimize sistemli bir münazara eğitimi vererek düşüncelerini özgür çalışma platformlarında sunmalarını sağlarız. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimler sayesinde birçok yurt içi münazara turnuvasına katılarak kendilerini, yeteneklerini tanıma ve değerlendirme fırsatı bulurlar. Münazara; ekip bilinci oluşturma, bir konu çevresinde araştırma yapma, bu araştırmalar sırasında birçok kaynağı okuma ve günceli takip etme, anlaşılır ve akıcı bir Türkçeyle konuşabilme, topluluk karşısında kendini ifade etme gibi önemli alanlarda kişiyi geliştirir. Ayrıca yaşamın özünde var olan merak duygusunu perçinler.
 
16 ms