FEN LİSESİ Ders Programı - İNGİLİZCE REHBERLİK

Sınıflara Göre Ders Saatleri - Ek Kurslar - Takviye ve Ek Dersler

ÖZEL YEŞEREN FEN LİSESİ

Özel Yeşeren Fen Lisesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan sınav sisteminin sonuçlarına göre, ancak merkezi yerleştirmeye bağlı olmaksızın öğrenci kayıtları almaktadır.

Okulumuz MEB müfredatına uygun olarak çalışmalarını yürütmenin yanı sıra, büyük bir özenle programlar hazırlayarak öğrencilerimiz için YGS – LYS başarısı hedeflemektedir.

Özel Yeşeren Fen Lisesi 4 yıllıktır. Okulumuzda öğrencilerimizi akademik ve sosyal yönden üstün düzeyde yetiştirmek hedeflenmektedir. Bu nitelikte öğrencilerin yetiştirilmesi amacıyla bilimsel kuruluşlarla ve üniversitelerle işbirliği yapılmaktadır. Bu amaçla öğrencilerimizin başta TUBİTAK olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlediği olimpiyat ve proje yarışmalarına katılımları teşvik edilmektedir. Ayrıca tüm sınıflarda üniversite giriş sınavlarına hazırlık çalışmaları için uygulanan yoğun programa ilaveten, konu tarama ve deneme sınavları ile eksik olan konuların ve becerilerin geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.
Özel Yeşeren Fen Lisesinin hedefi öğrencilerimizin “Matematiksel Düşünme Becerileri”ni geliştirerek fen alanlarında da kapasitelerini güçlendirmektir.
Bilim Çalışma Kurulu ile kapsamlı araştırmalar gerçekleştirerek proje temelli çalışmalar yapılmaktadır.
Öğrencilerimizin kuramsal bilgileri mühendislik, fen ve teknoloji bilgileriyle birleştirerek projeler üretip bunları hayata geçirebilmeleri sağlanmaktadır.
Ayrıca YGS çalışmaları 11. sınıftan itibaren başlatılmakta, yaz döneminde hızlandırma programı ile devam etmekte, 12.sınıflarda her Pazartesi günü uygulanan deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin gerçek sınav oturumuna alışmaları sağlanmaktadır.
Yoğun İngilizce ders saatleri ile günlük konuşma diline hakim olmanın yanı sıra “SOES” ve “CLIL” yöntemleriyle akademik düzeyde İngilizce öğretilerek bilimsel araştırma ve raporlandırmada dil engelini ortadan kaldırmak hedeflenmektedir.
Özel Yeşeren Fen Lisesi tüm disiplinlerdeki özgün sistem ve planlamaları ile yüzyıl becerilerine sahip bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Fizik, Kimya, Biyoloji dersleri modern araçlarla donatılmış laboratuvarlarda yapılmaktadır.
Öğrencilerin ilgi ve becerileri doğrultusunda kulüp çalışmalarına yer verilmektedir.
Rehberlik servisi tarafından mesleki bilinçlendirme ve yönlendirme çalışmalarıyla öğrencilerimize hedef belirlemelerinde etkin katkıda bulunulmaktadır.
“BRANŞ ETÜTLERİ” sayesinde öğrencilere konu tekrarı ve anlamadıkları soruları branş öğretmeni ile çözme imkanı verilmektedir.
sınıf öğrencilerimize öğretmenlerinden birebir ders alma fırsatı sağlanmaktadır.
Yurtiçi ve yurtdışında sanatsal, kültürel ve bilimsel gözlem ve inceleme gezilerinin yanı sıra İngilizceyi yerinde yaşayarak öğrenmelerini sağlamak amacıyla İngiltere’ye dil kursu ve kültür gezileri organize edilmektedir.
Bilim ve Matematik Müzeleri ile Uzay Kampına geziler düzenlenmektedir.
Kodlama ve Robotik eğitimlerinde LEGO ile tasarımlar yapılmakta ve çalışır hale getirilmektedir.
Tüm sınıflarımız maksimum 24 kişiliktir.
Akademik kadromuz alanlarında iddialı uzman öğretmenlerden oluşmaktadır.
2017 – 2018 Eğitim – Öğretim yılında TEOG sonuçlarına göre taban puanımız 480 olarak belirlenmiştir. Öğrencilerimize bu taban puan üzerinde aldıkları puana göre burs verilecektir.

ÖZEL YEŞEREN FEN LİSESİ İNGİLİZCE BÖLÜMÜ

Özel Yeşeren Fen Lisesi olarak İngilizce derslerindeki hedefimiz:

Üzerinde yaşadığımız gezegende farklı coğrafi bölgeleri, buralardaki yaşam biçimlerini, çevresel faktörleri, bilimsel araştırma ve makalelere dayanarak İngilizce olarak öğreterek öğrencilerimizin bir yandan genel kültürünü artırmak bir yandan da bilmeleri gereken kelime ve kalıpları “CLIL” metoduyla öğretmek.
Uyguladığımız “SOES” sayesinde öğrencilerin dili bizzat kullanarak öğrenmelerini sağlamak.
Okuduğu ve dinlediği bir İngilizce metni kolay anlamalarını, bu metinle ilgili kendi cümleleriyle yazılı ve sözlü olarak yorum yapabilmelerini sağlamak.
Bilim ve teknoloji alanındaki terimleri, cümle yapılarını bilimsel raporlar ve makalelerle öğreterek fen bölümü öğrencisinde olması gereken İngilizce bilim dilini kazandırmak, yapacakları bilimsel araştırmalarda dil engelini ortadan kaldırmak.
Okuma, yazma, dinleme, konuşma becerilerini yükselterek hem günlük hem akademik alanlarda İngilizce’yi rahat ve özgüven hissederek kullanmalarını sağlamak
sınıflarda 10 saat Reading – Writing – Listening – Speaking dersleri + 2 saat “Science, Technology& Maths” (Bilim İngilizcesi) Toplam 12 saat İngilizce
sınıflarda 7 saat Reading – Writing – Listening – Speaking dersleri + 3 saat “Science, Technology&Maths” (Bilim İngilizcesi) Toplam 10 saat İngilizce
Tüm sınıf seviyelerinde “NATURAL APPROACH” metodu esas alınıp, “TASK BASED LANGUAGE LEARNING” yapılmaktadır. Öğrencilere böylece çeşitli alanlardaki projelerini İngilizce olarak ve teknolojiyle destekleyerek hazırlama ve sunma becerisi kazandırılmaktadır.

ÖZEL YEŞEREN ANADOLU VE FEN LİSESİNDE

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ NASIL YÜRÜTÜLÜR

Öğrencilerin akademik ve kişilik gelişimi için Psikolojik Danışma Rehberlik birimi etkili çalışmalarda bulunmaktadır. Öğrencilerin hedef belirlemelerinde bireysel, periyodik görüşmeler yapılmaktadır.

sınıftan itibaren lisedeki alanlarla üniversite sınav sistemi arasındaki ilişki konusunda bilgilendirmeler yapılmaktadır.
sınıfın başlangıcından itibaren öğrencilerin kendilerini tanımalarını sağlamaya yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. MESLEKİ GÖLGE uygulaması ile 10. sınıf öğrencileri, en çok istedikleri meslek alanlarında bir gün süresince iş yeri stajlarına katılmaktadır. Böylece, öğrencilerin seçmeyi düşündükleri meslekleri, uygulama alanlarında gözlem yapmalarını ve tanımalarını sağlamak, gerçekçi kararlar oluşturmalarına yardımcı olmaktır.
ve 12. sınıf öğrencilerine, bu izleme sonuçlarına göre sürekli olarak üniversite ve yükseköğretim programlarının tanıtımları yapılmaktadır. Bu amaçla üniversitelerle işbirliği ile KARİYER GÜNLERİ düzenlenmektedir.

ÖZEL YEŞEREN ANADOLU ve FEN LİSESİ’NDE öğrencilere yönelik çalışmalar, önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışı ile yürütülür.
Öğrenci Tanıma Çalışmaları: Öğrencilerin kişilik özellikleri, psiko-sosyal gelişimleri, yetenek, ilgi alanları ve akademik gelişimleri dikkate alınarak gerçekleştirilen çalışmalardır. Fen lisesine yeni kayıt olan öğrenciler, rehberlik birimi tarafından “oryantasyon” çalışmalarına alınarak okulu tanıma fırsatı bulurlar. Yıl içinde, çeşitli gözlem ve teknikler kullanılarak öğrencilerin kendileri ile ilgili farkındalık kazanmaları sağlanır. Öğrencilerin kendilerini tanımaları ve geliştirmeleri yönünde destekleyici çalışmalara yer verilir. Öğrencilerin bireysel ders çalışma programı alışkanlıklarını geliştirici izleme çalışmaları yapılmaktadır.

Akademik Başarı İzleme: Öğrencileri; kişisel hedef belirleyebilme, zamanı planlayabilme ve yönetebilme, motivasyon, dikkat ve konsantrasyon, sınavlara hazırlanma gibi konularda desteklemeyi amaçlayan çalışmalar planlanır. Bu amaçla öğrencilere; Öğrenme Stilleri Envanteri, motivasyon toplantıları, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi, dikkat ve konsantrasyon grup çalışmaları, etkili ders çalışma seminerleri vb. çalışmaları ve küçük grup rehberliği ve danışmanlığı çalışmaları yapılır.

ÜNİVERSİTE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
Öğrencilerimizin, lise sonrası yükseköğretim kurumlarında okuyabilme ve belirledikleri mesleki hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak amacıyla üniversiteye giriş sınavlarına yönelik sürdürülen çalışmalardır.

Sınav Sisteminin Tanıtımı,
Öğrenci Başarı Gelişimlerinin Değerlendirilmesi,
Motivasyon Toplantıları,
Üniversiteye hazırlık ekip çalışması (Ders Öğretmeni-Okul Yönetimi-Okul Psikolojik Danışmanı),
Sınav Başvurularının Gerçekleştirilmesi,
Deneme Sınavlarına Yönelik Ders Çalışma Stratejilerinin Oluşturulması,
Dikkat ve Konsantrasyon Becerisi Geliştirme Çalışmaları,
Sınav Kaygısı İle Baş etme Çalışmaları,
Üniversite-Bölüm ve Tercihlerin Oluşturulması vb.
ÖĞRENCİ VELİLERİ DE ÇEŞİTLİ ZAMANLARDA OKULA DAVET EDİLEREK, SINAV SİSTEMİ, ALAN SEÇİMİ VE SINAV KAYGISI GİBİ KONULARDA BİLGİLENDİRİLMEKTEDİR.

Bireysel Veli Görüşmeleri: Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.
Veli Bilgilendirme Seminerleri: Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir.
SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ

Evrensel değerleri (Ekip olma, yaratıcılık, sorumluluk-saygı-işbirliği-dayanışma-çevre bilinci vb.) kazandırma amaçlı yapılan çalışmalardır. Kardeş okul, Tema Vakfı fidan dikimi, dezavantajlı çocuklar ve yaşlı bakım evi ziyaretleri vb. projeler şeklinde yürütülür.

Ders Saatleri İle İlgili Soru Sorun.